„Bibliotekarz Lubelski” R. 65 (2022)

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny tom rocznika „Bibliotekarz Lubelski” (ISSN: 0137-9895), wydawanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wszystkim autorom dziękujemy za nadesłane artykuły, a chętnych zapraszamy do publikowania tekstów na łamach czasopisma.  

Spis treści:

Mariusz Olejarczyk

Od jubileuszu do jubileuszu, czyli pięć ostatnich lat działalności Biblioteki

Izabela Koryś

Ocena skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania bibliotek

Ewa Hadrian

Kultura w czasach zarazy – tradycja w nowej formie

Agnieszka Kukla-Rycąbel

Wybrane aspekty działalności bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego w czasie epidemii koronawirusa

Jolanta Janiec

„Będąc głodnym dbaj o smak” – jak Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie działa w zmieniającej się rzeczywistości

Małgorzata Surmacz, Grzegorz Sztal

Lubelskie Orlątko spod skrzydeł ojca wileńskiej pediatrii. Wspomnienie o doktorze Wacławie Jasińskim i jego synu Zbyszku

Ireneusz Sadurski

Ludwik Baltzer (Balcer) – powstaniec styczniowy, Sybirak, przedsiębiorca

Zdzisław Bieleń

Dzień Pamięci Bibliotekarzy bibliotek im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Justyna Kasperczuk

Przegląd wydawnictw o regionie za 2022 r.

Paweł Kordybacha

Kronika za 2021 r.

„Bibliotekarz Lubelski” od 1 grudnia 2021 r. widnieje na liście czasopism naukowych i punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 20 punktów oraz jest indeksowany w bazie Index Copernicus International Journals Master List 2021 (ICV 2021 = 57.86).

Szczegółowe informacje o piśmie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce „Bibliotekarz Lubelski”, natomiast archiwalne numery czasopisma wraz z pełnymi tekstami są dostępne bezpłatnie w Bibliotece Cyfrowej WBP w Lublinie oraz na platformach naukowych CEJSH i Biblioteka Nauki, gromadzących zasoby polskich czasopism naukowych.

Kontakt z zespołem redakcyjnym: 
e-mail: bibliotekarzlubelski@wbp.lublin.pl
tel: 81 52–87–402