Bibliotekarz Lubelski”, R. 63, 2020

Spis treści

Wiesław Śladkowski, Lublin w przededniu niepodległości

  • Stefan Stępień, Lubelski zamach stanu. Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie
  • Stanisław Jan Dąbrowski, Harcerskie drogi do niepodległości na Lubelszczyźnie 1914–1920
  • Jan Lewandowski, Lubelskie kalendarium niepodległościowe w jesieni 1918 r.
  • Ireneusz Sadurski, Gimnazjaliści lubelscy w szeregach studentów Instytutu Puławskiego na bitewnych polach powstania 1863 roku 
  • Agnieszka Prymak-Sawic, Romantyzm, mit i archetyp (wśród idei i struktur „Kunigasa. Powieści z podań litewskich” Józefa Ignacego Kraszewskiego)
  • Robert Jop, Projekt digitalizacji staropolskich ksiąg sądowych z terenów Lubelszczyzny z zasobu Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku
  • Justyna Kasperczuk, Przegląd wydawnictw o regionie za 2020 rok
  • Paweł Kordybacha, Kronika za 2019 r.

Dziękujemy wszystkim autorom za nadesłane artykuły.

Więcej informacji o czasopiśmie uzyskacie Państwo z naszej strony internetowej: www.wbp.lublin.pl, poprzez pocztę elektroniczną: bibliotekarzlubelski@wbp.lublin.pl lub pod numerem tel. 81 528–74–02.

Przypominamy, że rocznik jest indeksowany w bazie Index Copernicus International Journals Master List (ICV 2019 = 46,01)  i wpisany na listę punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Część B, 4 punkty).

Serdecznie zapraszamy do współpracy i nadsyłania tekstów.

Drukowane – bieżące i archiwalne – numery „Bibliotekarza Lubelskiego” można nabyć w księgarni „U Hieronima” (budynek WBP, parter), w księgarni internetowej lub Dziale Zakupu i Dystrybucji Materiałów Bibliotecznych
(tel. 81 528-74-18, e-mail: zakidys@wbp.lublin.pl).