POBIERZ PDF

 Spis treści:

Grzegorz Figiel
110 lat Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Zdzisław Bieleń
Dzieje budowy Domu Pracy Kulturalnej w Lublinie (i pomieszczeń dla Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego)

Wojciech Michalski
Kronika Dzierzwy z kolekcji historycznej Macieja z Grodziska. Krótko o cennym zabytku średniowiecznego dziejopisarstwa i jego kulturowym znaczeniu

Aleksander Baran
Dokument księcia Ilii (Eliasza) Konstantynowicza Ostrogskiego z 1531 r. (ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie)

Marlena Radwan
„Lubelski” księgozbiór Bolesława Prusa

Łukasz Marcińczak
Piotrowscy – lubelscy Buddenbrokowie

Maria Krajewska
Projekt Erazma Majewskiego dotyczący przekazania swojego Muzeum Archeologicznego do Lublina w świetle zachowanych archiwaliów

Bożena Lech-Jabłońska
Kanony opracowania rzeczowego Bibliografii Lubelszczyzny wczoraj i dziś

Bożena Lech-Jabłońska
Wiesława Baszyńska (26 V 1925– 8 III 2017)

Teresa Zabielska
Teresa Czyż (14 VI 1933– 16 V 2017)

Beata Januszek
Helena Grudzińska (2 III 1944 – 15 VIII 2017)

Justyna Kasperczyk, Bożena Lech-Jabłońska
Przegląd wydawnictw o Regionie za 2017 r.

Justyna Kasperczuk
Przegląd publikacji wydanych z okazji jubileuszu 700-lecia miasta Lublina (wybór)

Paweł Kordybacha
Kronika za 2016 r.

 

Dziękujemy autorom za nadesłane artykuły.

 


 

Więcej informacji o czasopiśmie uzyskacie Państwo z naszej strony internetowej: www.wbp.lublin.pl, poprzez pocztę elektroniczną: bibliotekarz.lubelski@gmail.com lub pod numerem tel. 81 528–74–02.

Przypominamy, że rocznik jest indeksowany w bazie Index Copernicus International Journals Master List i wpisany na listę punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Część B, 4 punkty).

Serdecznie zapraszamy do współpracy i nadsyłania tekstów.

         Drukowane – bieżące i archiwalne – numery „Bibliotekarza Lubelskiego” można nabyć w księgarni „U Hieronima” (budynek WBP, parter), w księgarni internetowej lub Dziale Zakupu i Dystrybucji Materiałów Bibliotecznych (tel. 81 5287 418, e-mail: zakidys@wbp.lublin.pl).

Cena – 33 zł.