Bibliotekarz Lubelski – rocznik LXII (2019)

 

POBIERZ PDF

 Spis treści:

Katarzyna Stanek
NA RZECZ MIASTA I SPOŁECZEŃSTWA. JAN TURCZYNOWICZ – SAMORZĄDOWIEC Z POWOŁANIA

Joanna Kozińska-Chachaj
STARODRUKI LWOWSKIE W ZBIORACH WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
W LUBLINIE

Aleksander Baran
SZKICE DO PORTRETU SZLACHCIANKI W DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ: DOKUMENTY DOTYCZĄCE RAINY
GNIEWOSZÓWNY STRZYŻEWSKIEJ W ZBIORACH WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE

Mieczysław Kseniak
ZAPOMNIANA REDUTA GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W OGRODZIE BOTANICZNYM UMCS NA SŁAWINKU
W LUBLINIE

Ireneusz Sadurski
STRUKTURA DEMOGRAFICZNA UCZNIÓW GIMNAZJUM LUBELSKIEGO W LATACH 1832–1864

Agnieszka Prymak-Sawic
LITWA MITYCZNA WEDŁUG JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

Maria Krajewska
„ŚWIATOWIT – ROCZNIK POŚWIĘCONY ARCHEOLOGII PRZEDDZIEJOWEJ I BADANIOM PIERWOTNEJ KULTURY POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ” POD REDAKCJĄ ERAZMA MAJEWSKIEGO. W 120. ROCZNICĘ POWOŁANIA CZASOPISMA

Magdalena Kosidło
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEDRZWICA W MINIONYM STULECIU

Zdzisław Bieleń
WYJĄTKI Z PAMIĘTNIKÓW POWSTAŃCA. BITWA POD SŁUPCZĄ DNIA 8 LUTEGO 1863 R.

Jarosław Sawic
MONIUSZKO OSWOJONY? REFLEKSJE PO OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „OD DŹWIĘKU DO SŁOWA.
ROLA STANISŁAWA MONIUSZKI W KULTURZE POLSKIEJ XIX I XX WIEKU”

Kamila Rudnicka
WŁADYSŁAW STEFAN GRZYB (7 X 1932 – 10 II 2019)

Justyna Kasperczuk
PRZEGLĄD WYDAWNICTW O REGIONIE ZA 2019 R.

Paweł Kordybacha
KRONIKA ZA 2018 R.

 

Dziękujemy autorom za nadesłane artykuły.

Więcej informacji o czasopiśmie uzyskacie Państwo z naszej strony internetowej: www.wbp.lublin.pl, poprzez pocztę elektroniczną: bibliotekarz.lubelski@gmail.com lub pod numerem tel. 81 528–74–02.

Przypominamy, że rocznik jest indeksowany w bazie Index Copernicus International Journals Master List i wpisany na listę punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Część B, 4 punkty).

Serdecznie zapraszamy do współpracy i nadsyłania tekstów.

Drukowane – bieżące i archiwalne – numery „Bibliotekarza Lubelskiego” można nabyć w księgarni „U Hieronima” (budynek WBP, parter), w księgarni internetowej lub Dziale Zakupu i Dystrybucji Materiałów Bibliotecznych (tel. 81 5287 418, e-mail: zakidys@wbp.lublin.pl).

Cena – 34 zł.