Ukazał się kolejny tom rocznika „Bibliotekarz Lubelski” wydawanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami.

Dziękujemy autorom za nadesłane teksty, a wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Przypominamy, że „Bibliotekarz Lubelski” od 1 grudnia 2021 r. widnieje na liście czasopism naukowych i punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 20 punktów.

Szczegółowe informacje o piśmie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce „Bibliotekarz Lubelski”, natomiast aktualny oraz archiwalne numery „Bibliotekarza Lubelskiego” wraz z pełnymi tekstami są dostępne bezpłatnie w Bibliotece Cyfrowej WBP w Lublinie oraz na platformach naukowych CEJSH i Biblioteka Nauki, gromadzących zasoby polskich czasopism naukowych.

Spis treści:

 • Justyna Kasperczuk, Bożena Lech-Jabłońska, Działalność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie na rzecz lubelskiego regionalizmu
 • Edyta Ścibor, Staropolskie księgi sądowe z zasobów Narodowego Archiwum Państwowego Białorusi w Mińsku w Bibliotece Cyfrowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Historia, zawartość, charakter zbioru
 • Joanna Chapska, Biblioteki publiczne województwa lubelskiego w dobie pandemii
 • Maja Wojciechowska, Monika Orzoł, Promowanie kultury narodowej oraz historii regionu w bibliotekach różnego typu. Na przykładzie biblioteki cyfrowej, biblioteki muzealnej i biblioteki wojewódzkiej
 • Stanisław Jan, Dąbrowski Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego (1917–1922, 1944–1946)
 • Michał Filipowicz, Historyczna zabudowa gospodarstwa kościelnego parafii pw. św. Anny w Lubartowie
 • Marek Andrzej, Bunia Garnizon ułanów w Ostrowie Lubelskim (1816–1830)
 • Marta Tomasik, Agata Kozioł Wystawa jubileuszowa…jak dobrze być po kartach przeszłości – wędrowcem! Wspomnienie o Hieronimie Łopacińskim”
 • Grzegorz Figiel, Rękopisy z kolekcji Hieronima Łopacińskiego w Narodowym Zasobie Bibliotecznym – digitalizacja i ponowne wykorzystanie
 • Zdzisław Bieleń, Dzień pamięci bibliotekarzy książnicy im. Hieronima Łopacińskiego 2021 r.
 • Mariusz Olejarczyk, Iwona Jańczuk (26 VIII 1948 – 1 IX 2019)
 • Ewa Hadrian, Halina Danczowska (31 VII 1947 – 25 XII 2020)
 • Jerzy Gajewski, Barbara Trześniewska (12 II 1945 – 19 I 2021)
 • Mariusz Olejarczyk, Stanisław Andrzej Łukowski (15 III 1940 – 16 V 2021)
 • Zdzisław Bieleń, Maria Koziołek (30 VIII 1924 – 24 X 2021)
 • Zdzisław Bieleń, Jan Gurba (15 II 1929 – 30 X 2021)
 • Justyna Kasperczuk, Przegląd wydawnictw o regionie za 2021 r.
 • Paweł Kordybacha, Kronika za 2020 r.