POBIERZ PDF

 Spis treści:

 1. Edyta Ścibor, Pozytywista w działaniu – rzecz o Kazimierzu Jaczewskim, lubelskim lekarzu i społeczniku
 2. Zdzisław Bieleń, Lubelski Związek Pracy Kulturalnej i Instytut Lubelski (1934–1949)
 3. Jarosław Sawic, Od „Lipca” do „Października”. Kultura muzyczna Lublina w latach 1944–1956, na podstawie dokumentów życia społecznego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 4. Aleksander Baran, Dokumenty króla Aleksandra Jagiellończyka dotyczące miasta Łucka w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 5. Małgorzata Nossowska, „Anioły z Lublina”. Lublin oczami Rosy Bailly na podstawie fragm. „A la recherche du maître inconnu” oraz Au coeur de la Pologne. Petites villes, châteaux, campagnes
 6. Agnieszka Prymak-Sawic, W przedwojennym Nałęczowie z Wiesławą Bancarzewską (wokół powieści Powrót do Nałęczowa o czytelnictwie i tzw. literaturze kobiecej)
 7. Andrzej Wasilewski, Wkład współtwórców Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w dzieło odzyskania niepodległości
 8. Agnieszka Prymak-Sawic, „Złota legenda” Józefa Piłsudskiego w literackich odsłonach lubelskich (między kreacją a propagandą)
 9. Ewa Hadrian, Wielki powrót w rocznicę stulecia urodzin, czyli rok Jana Pocka na Lubelszczyźnie
 10. Monika Gabryś-Sławińska, Zwykła niezwykłość, czyli Józef Kotarbiński w Lublinie (kilka słów o ogólnopolskiej konferencji naukowej „Józef Kotarbiński. Życie i dzieło”, Lublin, 11 września 2018 roku)
 11. Andrzej Konachowicz, Walentyna Groszek (30 VII 1936 – 25 XII 2017)
 12. Bożena Lech-Jabłońska, Grażyna Stępień (1 V 1950 – 23 II 2018)
 13. Zdzisław Bieleń, Jan Franciszek Twardowski (14 XII 1951 – 27 II 2018)
 14. Justyna Kasperczuk, Przegląd wydawnictw o regionie za 2018 r.
 15. Paweł Kordybacha, Kronika za 2017 rok

 

Dziękujemy autorom za nadesłane artykuły.

 

 

Więcej informacji o czasopiśmie uzyskacie Państwo z naszej strony internetowej: www.wbp.lublin.pl, poprzez pocztę elektroniczną: bibliotekarz.lubelski@gmail.com lub pod numerem tel. 81 528–74–02.

Przypominamy, że rocznik jest indeksowany w bazie Index Copernicus International Journals Master List i wpisany na listę punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Część B, 4 punkty).

Serdecznie zapraszamy do współpracy i nadsyłania tekstów.

Drukowane – bieżące i archiwalne – numery „Bibliotekarza Lubelskiego” można nabyć w księgarni „U Hieronima” (budynek WBP, parter), w księgarni internetowej lub Dziale Zakupu i Dystrybucji Materiałów Bibliotecznych (tel. 81 5287 418, e-mail: zakidys@wbp.lublin.pl).

Cena – 34 zł.