Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dn. 1 grudnia 2021 r., „Bibliotekarz Lubelski” (ISSN 0137-9895) – rocznik wydawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – został wpisany na listę czasopism naukowych i punktowanych, otrzymując 20 punktów.

W ukazującym się od 1956 roku czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, dotyczące m.in. historii książki, zbiorów i bibliotek, współczesnych problemów bibliotekarstwa, historii Lublina i Lubelszczyzny czy historii sztuki.

Aktualne oraz archiwalne numery „Bibliotekarza Lubelskiego” wraz z pełnymi tekstami udostępniamy czytelnikom bezpłatnie poprzez Bibliotekę Cyfrową WBP w Lublinie oraz platformy naukowe CEJSH i Biblioteka Nauki, gromadzące zasoby polskich czasopism naukowych.

Wszystkich chętnych zachęcamy do współpracy z naszym rocznikiem. Wszelkie informacje o piśmie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce „Bibliotekarz Lubelski”. Zapraszamy!