Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

z dumą informują o wyróżnieniu, które otrzymała Biblioteka
w ogólnopolskim konkursie

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA 2009

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA to coroczny konkurs
na najbardziej aktywną bibliotekę promującą czytelnictwo w danym roku.

Konkurs jest organizowany przez
Polską Izbę Książki oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek
na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Gali
z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
w dniu 22 kwietnia 2010 r. o godz. 16.00 w Bibliotece Narodowej w Warszawie.