Łączymy się w bólu z rodzinami osób,
które zginęły w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie