ANTYKWARYCZNE:
 1. Poplatek J., Paszenda J., Słownik jezuitów artystów. Kraków, 1972.
NOWOŚCI:
 1. Bylina S., Religijność późnego średniowiecza : chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV-XV wieku. Warszawa, 2009.
 2. Chwalba A., Collegium Maius. Kraków, 2009.
 3. Czekalski T., Historia Albanii. Wrocław, 2009.
 4. Dobroczyński B., Kłopoty z duchowoscią : szkice z pogranicza psychologii. Kraków, 2009.
 5. Encyklopedia filozofii wychowania. Bydgoszcz, 2009.
 6. Frankowski P., Firmowa strona www : idee, strategie, realizacja. Gliwice, 2010.
 7. Gage J., Kolor i znaczenie : sztuka, nauka i symbolika. Kraków, 2010.
 8. Hochuli J., Detal w typografii : litery, światła międzyliterowe, wyrazy, odstępy międzywyrazowe, wiersze, interlinia, łamy. Kraków, 2009.
 9. Kopkowicz F., Ciesielstwo polskie. Warszawa, 2009.
 10. Kosman M., Kultura polityczna – kultura historyczna. Poznań, 2009.
 11. Krasuski J., Polska – Niemcy : stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze. Wrocław, 2009.
 12. Kubarek M., Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich. Łódź, 2009.
 13. Massaka I., Muzyka jako instrument wpływu politycznego. Łódź, 2009.
 14. Matraś S., Podróż do Syberii po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku. Lublin, 2010.
 15. Mądra-Shallcross B., Rzeczy i zagłada. Kraków, 2010.
 16. Motycka A., Człowiek wewnętrzny a epistéme : zbiór rozpraw i szkiców filozoficznych o nauce. Warszawa, 2010.
 17. Nadskakuła O., Uprzedzenia między Polakami i Rosjanami : religijny aspekt problemu. Łódź, 2009.
 18. Nauka w służbie wartości : księga jubileuszowa profesora Mariana Duczmala. Opole, 2009.
 19. Nikodem J., Jadwiga król Polski. Warszawa, 2009.
 20. Nowe media i polityka : Internet, demokracja i kampania wyborcza. Torun, 2009.
 21. „Nowy wspaniały świat?” : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia. Toruń, 2009.
 22. O’Hara S., Microsoft Windows Vista. Poznań, 2009.
 23. Ostasz L., Czym są wartości? : zarys aksjologii. Olsztyn, 2009.
 24. Palestyna : polityka, społeczeństwo, kultura. Łódź, 2009.
 25. Protestancka kultura słowa. Kraków, 2009.
 26. Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność : praca zbiorowa. Toruń, 2009.
 27. Rejmer M., Toksymia. Warszawa, 2010.
 28. Samsonowicz H., Dziedzictwo średniowiecza : mity i rzeczywistość. Wrocław, 2009.
 29. Schramm G., Polska w dziejach Europy Środkowej : studia. Poznań, 2010.
 30. Skarby Biblioteki Jagiellońskiej. Kraków, 2009.
 31. Sprostać zmianom : szkice o powinnościach współczesnej socjologii. Kraków, 2009.
 32. Sucharzewska J., Friedrich Nietzsche w literaturze i publicystyce polskiej lat 1939-1989. Poznań, 2009.
 33. Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko. Toruń, 2009.
 34. Święte miejsca w literaturze. Olsztyn,. 2009.
 35. Telicki M., Poetycka antropologia Julii Hartwig. Poznań, 2009.
 36. Tismăneanu V., Stalinizm na każdą okazję : polityczna historia rumuńskiego komunizmu. Kraków, 2010.
 37. Tracz-Tryniecki P., Myśl polityczna i prawna Alexisa de Tocqueville. Kraków, 2009.
 38. Traczyk M., Poezja w piosence : od Tuwima do Świetlickiego. Poznań, 2009.
 39. Tyszkiewicz L.A., Słowianie i Awarowie : organizacja plemienna Słowian. Wrocław, 2009.
 40. Zagłada Biłgoraja : księga pamięci. Gdańsk, 2009.
 41. Zieliński W.K., Monografia Lublina. T.1, Dzieje miasta Lublina. Lublin, 2009.