(wybór)

 1. 60 lat w służbie nauki i rolnictwa : 1950 – 2010. Puławy, 2010.
 2. Adamczuk A., Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym : iluminowany rękopis „Concordia discordantium canonum” Gracjana w zbiorach Biblioteki KUL. Lublin, 2009.
 3. Babecki M., Strategie medialne w tekstach najnowszej dramaturgii polskiej. Olsztyn, 2010.
 4. Bednarz-Grzybek R., Emancypantka i patriotka : wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego. Lublin, 2010.
 5. Bichta T., Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku. Lublin, 2010.
 6. Brewiaria dziejów rzymskich. Warszawa, 2010.
 7. Czarniecka A., Nikt nie słucha mnie za życia … : Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684-1696). Warszawa, 2009.
 8. Człowiek, słowo, świat. Warszawa, 2010.
 9. Dąbrowski P., Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego : studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918. Kraków, 2010.
 10. Drabek A., Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych. Toruń, 2010.
 11. Dramat made in Poland : współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości. Kraków, 2009.
 12. Dunin-Dudkowska A., Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi. Lublin, 2010.
 13. Dzieje miejscowości gminy Łabunie – powiat zamojski. Łabunie, 2010.
 14. Friszke A., PRL wobec Kościoła : akta Urzędu do Spraw Wyznań 1970-1978. Warszawa, 2010.
 15. Gombin K., Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego. Lublin, 2009.
 16. Grosman J., Chełmianie i inni w ekslibrisach. Chełm, 2010.
 17. Honsza N., W blasku epok : literatura niemiecka od średniowiecza do współczesności. Łódź, 2010.
 18. Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? Poznań, 2010.
 19. Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu z historii administracji. Toruń, 2010.
 20. Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań, 2010.
 21. Kuna-Broniowski M., Dolina Kosarzewki : szlak rowerowy : przewodnik turystyczny. Bychawa, 2010.
 22. Lica A., „Cyzelator słów” : rzecz o frazeologii Wacława Berenta. Elbląg, 2009.
 23. Media w edukacji – poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie. Toruń, 2010.
 24. Młynarska-Sobaczewska A., Autorytet państwa : legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej. Toruń, 2010.
 25. Moszyński K., Kultura ludowa Słowian. Cz. 1-3. Warszawa, 2010 (reprint)
 26. Nadolski A., Grunwald : problemy wybrane. Wodzisław Śląski; Łódź, 2010.
 27. Oddział PTK-PTTK w Chełmie 1910-2010 : publikacja jubileuszowa z okazji 100-lecia Oddziału PTK-PTTK w Chełmie. Chełm, 2010.
 28. Piskała M., Boże miłości i wstydliwe dowcipy : studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa. Warszawa, 2009.
 29. Podhorecki J.D., Nemezis kraju północnego. Warszawa, 2010.
 30. Publiczność (z)wymyślana : relacje widz – scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej. Kraków, 2009.
 31. Radziwon M., Iwaszkiewicz : pisarz po katastrofie. Warszawa, 2010.
 32. Rodgers N., Rzymska armia : legiony, wojny i kampanie : wojskowa historia pierwszego światowego mocarstwa, od powstania Republiki i potęgi Cesarstwa do upadku Cesarstwa Zachodniego. Warszawa, 2009.
 33. Schilling H., Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej : religia, społeczeństwo, państwo. Warszawa, 2010.
 34. Slowiak J., Cuesta J., Jerzy Grotowski. Warszawa, 2010.
 35. Stankiewicz-Kopeć M., Pomiędzy klasycznością a romantycznością : młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828. Kraków, 2009.
 36. Starnawski J., Antyk wciąż żywy. Łódź, 2010.
 37. Stępień D., Tempera żółtkowa jako technika w malarstwie sztalugowym, według dawnych przekazów i twórczości wybranych współczesnych artystów. Warszawa, 2010.
 38. Stridsberg S., Fakultet marzeń : przyczynek do teorii seksualnej.Warszawa, 2009.
 39. Szafran J., Dla dobra polskiej szkoły : Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje społeczno-oświatowe w Drugiej Rzeczypospolitej. Poznań, 2010.
 40. Wyszczelski L., Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939). Warszawa, 2010.
 41. Zarządzanie w XXI wieku : kierunki zmian. Toruń, 2010.