30 listopada 2010 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego zakończyła zakup

zrealizowany ze środków Biblioteki Narodowej.

Zakupiono nowości wydawnicze za kwotę: 39 584, 00.

Zadanie było realizowane w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego otrzymała w 2010 roku dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymano dofinansowanie w wysokości  61 000,00 zł.

Zadanie było realizowane w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Wspieranie działań muzealnych.

Dzięki dofinansowaniu Biblioteka poddała konserwacji następujące obiekty:

Stare druki:
P-18-q-867 – Głos poselski w głosie…, Wwa 1748
15-q-12     –  Statuta provincialis Gnesnensis, 1493
Kartografia:
199/XVI – Cracovia minoris Poloniae, Amsterdam 1660
42/IX – Charte von Africa, [Augsburg, ok. 1830]

Rękopisy:
623 – Liber transactionum …1527-1700 
624 – Liber transactionum… 1730

Grafika:
AT I/16 – Lerue A. – Album Lubelskie, 1857
T. XIX/ 7391 – Zamoyski Andrea, 1856
Zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego