(wybór)
Nowości:

1. Antologia podlaska. Białystok, 2010.

2. Brooks K., Jaki wybrać zawód? : zaplanuj swoja przyszłość. Bydgoszcz, 2010.

3. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prawne w Europie : cele, uwarunkowania, efekty. Warszawa, 2010.

4. Dobrowolska B., Wprowadzenie do medycznej etyki troski. Bydgoszcz, 2010.

5. Dzieje gminy Szczebrzeszyn : praca zbiorowa. Szczebrzeszyn, 2010.

6. Fiedler R., Od przywództwa do hegemonii : Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991-2009. Poznań, 2010.

7. Gapska E., Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym. Warszawa, 2010.

8. Geremek B., Głos w Europie. Kraków, 2010.

9. Głażewski S.T., W imię Solidarności : wspomnienia z lat 1981-1989. Puławy, 2010.

10. Gos W., ABC sprawozdań finansowych : jak je czytać, interpretować i analizować. Warszawa, 2010.

11. Harcup T., Dziennikarstwo : teoria i praktyka. Łódź, 2010.

12. Instrumenty dłużne w gospodarce. Warszawa, 2010.

13. Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : analiza krytyczna. Warszawa, 2010.

14. Kamler M., Złoczyńcy : przestepczość w Koronie w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku ( w świetle ksiąg sądowych miejskich). Warszawa, 2010.

15. Kasperski E., Kategorie komparatystyki. Warszawa, 2010.

16. Kircholm – Kłuszyn : zwycięstwa Husarii. Warszawa, 2010.

17. Konopczyński W., Fryderyk Wielki a Polska. Kraków, 2010.

18. Kotlarczyk M., Sztuka żywego słowa : dykcja, ekspresja, magia. Lublin, 2010.

19. Książyk Ł., Nihilizm gnostycki w kulturze przełomu XIX i XX wieku. Warszawa, 2010.

20. Kula A., Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej : na materiale „Polityki” z lat 1957-2004. Poznań, 2010.

21. Kwapień E., Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku – rzeczowniki : (na podstawie danych leksykograficznych). Warszawa, 2010.

22. Kwiatkowska G.E., Markiewicz K., Komunikowanie się : nowe wyzwania. Lublin, 2010.

23. Laskowski J., Szlakiem drewnianych cerkwi i kosciołów Podkarpacia i Lubelszczyzny. Lublin, 2010.

24. Ligus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii : analiza kosztów i korzyści. Warszawa, 2010.

25. Manek A.M., Start zawodowy w biznesie : zarys problematyki psychologicznej. Lublin, 2010.

26. Mażewski L., Bezpieczeństwo publiczne : stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1918-2009. Toruń, 2010.

27. Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551 : Biblioteka Jagiellońska rkp. 259 = Metrica seu album Universitatis Cracoviensis a. 1509-1551 : Bibliotheca Jagiellonica cod. 259. Warszawa, 2010.

28. Między nieuchronnością a możliwością : wychowanie w warunkach zmiany. Warszawa, 2010.

29. Morawski R., Prometeusz w opresji? : o funkcjonowaniu społecznym pracownika socjalnego. Warszawa, 2010.

30. Mosiej G., System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Toruń, 2010.

31. Neuropsychologia a humanistyka. Lublin, 2010.

32. Pacewicz G., Koncepcja noosfery w mysli Pierre’a Teilharda de Chardin. Olsztyn, 2010.

33. Piętnaste Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego 2010 : wystawa jubileuszowa : listopad/grudzień 2010, Muzeum Lubelskie. Dworek Wincentego Pola. Lublin, 2010.

34. Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939. Lublin, 2010.

35. Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej. Kraków, 2010.

36. Skrablak W.M., Polscy socjaliści w XX wieku : ich rodowody oraz uwarunkowania ich działalności. Warszawa, 2010.

37. Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce. Lublin, 2010.

38. Suchojad I., Topografia żydowskiej pamięci : obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej. Kraków, 2010.

39. Swift A., Wprowadzenie do filozofii politycznej. Kraków, 2010.

40. Szałowski R., Prawnoadministracyjne kompetencje Policji. Łódź, 2010.

41. Targosz T., Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Warszawa, 2010.

42. Transgraniczne prawo spółek. Warszawa, 2010.

43. Vergès J., Adwokat diabła, adwokat Boga. Lublin, 2010.

44. Waltoś S., Owoce zatrutego drzewa. Kraków, 2010.

45. Wilk M., W biegu… książka podróżna : rozmowy z pisarzami (i nie tylko). Kraków, 2010.

46. Współczesna bankowość hipoteczna. Warszawa, 2010.

47. Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku. Gdańsk, 2010.

48. Zielinski J., Obraz pogodnej śmierci : Norwid – Rafael – Maratti i „Śmierć świętego Józefa”. Lublin, 2010.

49. Żywicki J., Urzędnicy : architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni… : ludzie architektury i budownictwa w województwie lubelskim oraz guberni lubelskiej w Królestwie Polskim w latach 1815-1915. Lublin, 2010.