Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie z żalem przyjęli wiadomość o nagłej śmierci w dniu 10 lutego 2011 r.
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Profesora Józefa Życińskiego,
Metropolity Lubelskiego
.
Ta tragiczna wiadomość została odebrana ze smutkiem przez społeczność naszej instytucji,
w której Ksiądz Arcybiskup – w czasie swej pasterskiej posługi w Archidiecezji Lubelskiej
– złożył wiele wizyt. Arcybiskup Józef Życiński, uczestnicząc w Bibliotece
w ważnych wydarzeniach, zawsze wzbogacał je swoją obecnością.
Żegnamy Arcypasterza i Przyjaciela Biblioteki.

Jego Ekscelencja był wielokrotnie gościem Biblioteki:

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę gmachu Biblioteki
– 7 lipca 2005 r.

Otwarcie wystawy „200 lat Diecezji Lubelskiej. Wystawa ze zbiorów
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie”

– 6 października 2005 r.

Promocja książki ks. Abpa Józefa Życińskiego
Światło i błękit. Paradoksy wierności
– 9 maja 2006 r.

Uroczystość jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
– 29 listopada 2007 r.