(wybór)
ANTYKWARYCZNE:
 1. Krystyjańczuk J., Przeklęci dziedzice. Chełm, 1938.
 2. Wiercieński H.W.J., W sprawie wydzielenia Chełmszczyzny. Warszawa, 1910.
NOWOŚCI:
 1. Baziur G., Wierni Polsce niepodległej : antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa w województwie krakowskim w latach 1945-1956. Kraków, 2010.
 2. Bronikowski A., Zawieprzyce : powieść historyczna. Spiczyn, 2010.
 3. Durczak J., Rozmowy z ziemią : tradycja przyrodopisarska w literaturze amerykańskiej. Lublin, 2010.
 4. Europejczyk w podróży 1850-1939. Warszawa, 2010.
 5. Falk M., Mit psychologiczny w starożytnych Indiach. Kraków, 2011.
 6. Fontaine P., Podróż do serca Europy 1953-2009 : historia Grupy Chrześcijanskich Demokratów i Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Bruxelles, 2010.
 7. Gmerek K., Polacy i materia celtycka w XIX wieku. Poznań, 2010.
 8. Hytrek-Hryciuk J., „Rosjanie nadchodzą!” : ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948. Wrocław, 2010.
 9. Iwanczewska Ł., Samoprezentacje : Sade i Witkacy. Kraków, 2010.
 10. Jak pisać o Funduszach Europejskich? : [osobisty poradnik jezykowy]. Warszawa, 2010.
 11. Jakość bibliotek w naszych rękach : materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy, Lublin, 9-10 września 2010. Lublin, 2010.
 12. Józef Herzog Żołnierz Niepodległości : wspomnienia i dokumenty. Kraków, 2010.
 13. Juros A., Biały A., Lepsze jutro : diagnoza sytuacji osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze na Lubelszczyźnie. Lublin, 2010.
 14. Kerr F., Katoliccy teologowie XX wieku : od neoscholastyki do mistyki oblubieńczej. Kraków, 2011.
 15. Kiedrowski K., Zarys negatywistycznej metafizyki unitarnej. Poznań, 2010.
 16. Kobierzycki A., Monografia Lublina. Lublin, 2010.
 17. Kosińska A., Rozmowy o Miłoszu. Warszawa, 2010.
 18. Krajewska M., Integracja i dezintegracja państwa Piastów w kronikach polskich Marcina Kromera oraz Marcina i Joachima Bielskich. Warszawa, 2010.
 19. Kuwałek R., Obóz zagłady w Bełżcu. Lublin, 2010.
 20. Le Fanu J., Niezwykła istota : zmagania nauki z tajemnicami człowieka. Warszawa, 2010.
 21. Lubelskie Fabryki Wag : zarys dziejów, konstrukcje. Lublin, 2010.
 22. Łagowski B., Symbole pożarły rzeczywistość. Kraków, 2011.
 23. Łuczyński A., Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny. Cz. 2, Powiaty: bialski, lubartowski, łęczyński, parczewski, radzyński, włodawski. Dęblin, 2010.
 24. Magier D., Skorowidz do akt Jana Sariusza Mnińskiego notariusza powiatu radzyńskiego (1812-1815). Radzyń Podlaski, Siedlce, 2011.
 25. Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939. Lublin, 2010.
 26. Optat z Mileve, Traktat przeciw donatystom. Kraków, 2011.
 27. Panecki M., Kazimierz Pużak : biografia polityczna. Warszawa, 2010.
 28. Paradysz J., Hop D., Wycieczki rowerowe po ziemi przemyskiej : przewodnik. Przemyśl, 2010.
 29. Pawlikowski M.K., Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego : powieść. Łomianki, 2010.
 30. Piestrzeniewicz M., Rozrywka łodzian na przełomie XIX i XX wieku. Łódź, 2010.
 31. Pokolenie – kategoria historyczna czy współczesna? : obraz przemian pokoleniowych w sztuce i społeczeństwie XX i XXI wieku. Kraków, 2010.
 32. Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe. Lublin, 2010.
 33. Powróćmy do korzeni : dokumentacja twórców kultury lokalnej Konstantynów. Konstantynów, 2010.
 34. Prezydencja w Unii Europejskiej : instytucje, prawo i organizacja. Warszawa, 2010.
 35. Przebrani w płeć : zjawisko drag w kulturze. Poznań, 2010.
 36. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych : poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu. Warszawa, 2010.
 37. Roguski R., Południowe Podlasie w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939. Warszawa, 2010.
 38. Rynek sztuki : aspekty prawne. Warszawa, 2011.
 39. Siwik J., Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich. Warszawa, 2010.
 40. Szefler E., Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna. Warszawa, 2010.
 41. Tatarkiewicz W., Szkoła marburska i jej idealizm : (w setną rocznicę marburskiej dysertacji Profesora Władysława Tatarkiewicza). Kęty, 2010.
 42. Wieża Babel : rzecz o językach i formach ich zapisu. Szczecin, 2010.
 43. Wigilie polskiego żołnierza. Warszawa, 2010.
 44. Wijaczka J., Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568) : ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę w „Prusiech”. Olsztyn, 2010.
 45. Wiśniewska M., Związek Strzelecki (1910-1939). Warszawa, 2010.
 46. Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych. Kraków, 2010.
 47. Z archiwum IPN. Dysk 1-10 [Film]. Warszawa, Lublin, 2010 (każdy dysk zawiera 8 filmów dokumentalnych)
 48. Ziejka F., Serce Polski : szkice krakowskie. Kraków, 2010.
 49. Ziółkowski W.H., Łęczna – miasto wielkich jarmarków w fotografii Wiktora Ziółkowskiego. Łęczna, 2010.
 50. Żegnaj, laleczko : wiersze noir : z dodaniem legendarnej antologii ; Długie pożegnanie : tribute to Raymond Chandler. Kraków, 2010.