(wybór)

 

NOWOŚCI:
 1. Analiza zatrudnienia i wykształcenia pracowników merytorycznych i kadry zarządzającej w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego. Lublin, 2010.
 2. Artyści władzy, władza artystom. Warszawa, 2010.
 3. Bazielich B., Sztuka i rękodzieło ludowe w Europie. Koszęcin, 2010.
 4. Bednaruk W., Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794). Lublin, 2011.
 5. Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Zamość 19 maja 2011. Zamość, 2011.
 6. Blažek P., Ryszard Siwiec 1909-1968. Warszawa, 2010.
 7. Bryan J.H., Kolory wojny : oblężenie Warszawy w barwnej fotografii Juliena Bryana = The colors of war : the siege of Warsaw in Julien Bryan’s color photographs. Warszawa, 2010.
 8. Chojnacki P., Ur. ’68 : notatki z ulic Krakowa 1988-1989. Warszawa, 2010.
 9. Chopin and his critics : an anthology (up to World War I). Warsaw, 2011.
 10. Ciesielski S., Gułag : radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953. Warszawa, 2010.
 11. Cullen G., Obraz miasta. Lublin, 2011.
 12. Czas poetów : Międzynarodowy Festiwal Poezji, Lublin, 11-12 czerwca 2011. Lublin, 2011.
 13. Czasy naszej klasy : maturzyści Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie z 1951. Brwinów, 2011.
 14. Czechowicz J., Legendy lubelskie. Lublin, 2011.
 15. Danowska-Ździebło H., „Kordian” i Helena czyli Historia miłości ze zbrodnią Państwa w tle. Koszęcin, 2011.
 16. Doktór R., Krasicki nasz powszedni. Lublin, 2011.
 17. Druga konspiracja na nowym pograniczu w latach 1945-1956 : szkice do dziejów podziemia antykomunistycznego na Śląsku i terenach ościennych. Opole, Wrocław, 2010.
 18. Dzierżanowska J., Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej. Lublin, 2010.
 19. Geologia i geomorfologia regionu świętokrzyskiego. Kielce, 2011.
 20. Iskra A., Strój biłgorajski. Biłgoraj, 2011.
 21. Jubileusz 20-lecia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie : II Zjazd Absolwentów i Nauczycieli, 27 maja 2011. Chełm, 2011.
 22. Koter Z., Bochniarz A., Słownik rolniczy niemiecko-polski. T.1 : A-M, T.2 : N-Z. Puławy, 2010.
 23. Kurtyka J., Generał Leopold Okulicki 1898-1946. Warszawa, 2010.
 24. Kwiecień S., Polskie prawo przemysłowe 1927-1939. Lublin, 2010.
 25. Labuda A., Bògòwie i dëchë naj przodków : (przëłożënk do kaszëbsczi mitologii) = Bogowie i duchy naszych przodków : (przyczynek do kaszubskiej mitologii). Bolszewo, 2011.
 26. Langkammer H., Jezus Chrystus i jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła. Lublin, 2011.
 27. Lipinski S., Pawłów : dzieje parafii i kościoła. Lublin, 2011.
 28. Liturgia żałobna Ormian polskich. Opole, 2010.
 29. Łuczak A., Utracone decorum : grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. Warszawa, Poznań, 2011.
 30. Marcinkowski M., Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu. Elbląg, 2011.
 31. Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich : materiały międznynarodowej studenckiej konferencj naukowej – Lublin 24-25 kwietnia 2009. Lublin, 2011.
 32. Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim : praca zbiorowa. Warszawa, 2011.
 33. Misztal Z., Wydarzyło się na Lubelszczyźnie. Gdańsk, 2010.
 34. Nowakowski A., Blask : Ołtarz Mariacki Wita Stwosza = Shine : St. Mary’s Altar by Veit Stoss. Kraków, 2011.
 35. Oblicza przeszłości : zbiór rozpraw. Bydgoszcz, 2011.
 36. Pacyfikacja wsi Szczecyn – „ku pamięci i przestrodze” : zbiór wspomnień świadków pacyfikacji Szczecyna i Wólki Szczeckiej przeprowadzonej w dniu 2 lutego 1944. Lublin, 2010.
 37. Piątek R., Polskie cmentarze wojenne w Uzbekistanie. Warszawa, 2011.
 38. Pielacha G., Pielacha K., 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach (1911-2011). Ryki, 2011.
 39. Postmodernizm i fundamentalizm a prawda – od idei do praxis : praca zbiorowa. Kraków, 2010.
 40. Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Lublin, 2011.
 41. Pustoła J., Wspomnienia o przemyśle elektronicznym XX wieku. Kiełpin, 2011.
 42. Ritz G., Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy : Juliusz Słowacki w drodze do Europy – pamiętniki polskie na tropach narodowej tożsamości. Kraków, 2011.
 43. Sosowski M.A., Pokochać dialektykę : o pojęciu miłości w filozofii spekulatywnej z nieustającym odniesieniem do Sørena Kierkegaarda. Kraków, 2011.
 44. Szpakowicz W., Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w fotografiach por. Wiesława Szpakowicza. Warszawa, 2010.
 45. Urok dawnych rezydencji : śląskie zamki i pałace w grafice XIX wieku : katalog wystawy ze zbiorówWojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Opole, 2010.
 46. Vášáryova M., Sąsiad o północy. Kraków, 2011.
 47. Wokół naruszeń praw człowieka. Oświęcim, 2011.
 48. Z Kołomyi do Krakowa : jubileusz profesor Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków, 2011.
 49. Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej. Lublin, 2010.
 50. Żmijewski A., Trembling bodies : conversations with artists. Bytom, Berlin, 2010.