(wybór)

 1. Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska zagadnienia społeczno-prawne, Warszawa 2011
 2. Badania ekologiczno-gleboznawcze, Warszawa 2011
 3. Baran J., Handel emisjami w teorii i praktyce, Warszawa 2011
 4. Brighton T., Gry wojenne : Patton, Monty i Rommel, Kraków 2011
 5. Child J., Moje życie we Francji, Kraków 2010
 6. De Blasi M., Tysiąc dni w Orvieto, Kraków, 2010
 7. Dobrzańska B., Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa 2010
 8. Drinkwater C., Oliwkowa farma, Kraków 2010
 9. Dziawgo L., Zielony rynek finansowy : ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Warszawa 2010
 10. Freeland J., Ekologia molekularna, Warszawa 2008
 11. Garbarczyk H., Atlas zwierząt chronionych, Warszawa 2010
 12. Goleman D., Inteligencja ekologiczna, Poznań 2009
 13. Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska : komentarz, Warszawa 2011
 14. Hadaczek B., Historia literatury kresowej, Kraków, 2011
 15. Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna : fantazmaty literatury, Kraków 2006
 16. Kenig-Witkowska M., Międzynarodowe prawo środowiska, Warszawa 2011
 17. Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków 2011
 18. Krebs Ch., Ekologia, Warszawa 2011
 19. Manahan S., Toksykologia środowiska, Warszawa 2011
 20. McDowell J., Przewodnik apologetyczny, Warszawa 2002
 21. Nasze polskie wigilie, Poznań, 2006
 22. Osiecka A., Najpiękniejsze wiersze i piosenki, Warszawa 2010
 23. Pérez-Reverte A., Królowa Południa, Warszawa 2003
 24. Praktyczny podręcznik dietetyki, Warszawa 2010
 25. Rosik-Dulewska C., Podstawy gospodarki odpadami, Warszawa 2010
 26. Ryan W., Świętokradcy, Kraków 2010
 27. Sparks N., Jesienna miłość, Warszawa 2000
 28. Stern N., Globalny ład : zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku, Warszawa 2010
 29. Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2011
 30. Tytko R., Odnawialne źródła energii : wybrane zagadnienia, Warszawa 2009
 31. W harmonii z naturą : elementy ekologii w pedagogice i sztuce, Kraków 2011
 32. Zaręba D., Ekoturystyka, Warszawa 2010