(wybór)

 1. Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych : bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja, Warszawa 2011
 2. Brown D., Zaginiony symbol, Warszawa 2010
 3. Czapczyk P., Portret humanisty : Zygmunt Kubiak w kręgu eseistyki, mitologii i krytyki kultury, Kraków 2011
 4. Derc M., Anaïs Nin : studium życia i twórczości, Toruń 2010
 5. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, Toruń 2007
 6. Eco U., Baudolino, Warszawa 2001
 7. Gentile E., Początki ideologii faszystowskiej (1918-1925), Warszawa 2011
 8. Hartl D.L., Podstawy genetyki populacyjnej, Warszawa 2009
 9. Historia Iranu, Wrocław 2010
 10. Kisielewski, T.A., Zabójcy : widma wychodzą z cienia, Poznań 2009
 11. Klibansky R., Saturn i melancholia : studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, Kraków 2009
 12. Krasnodębski Z., Większego cudu nie będzie, Kraków 2011
 13. Krebs Ch., Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, Warszawa 2011
 14. Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2011
 15. Łukaszyk E., Historia literatur iberoamerykańskich, Wrocław 2010
 16. Mason R., Rozświetlone pokoje, Warszawa 2009
 17. Mit początku, mit drogi : analiza historyczna, społeczna i kulturowa, Wrocław 2010
 18. Najważniejsze teorie biologii, Warszawa 2011
 19. Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Kraków 2009
 20. Oblicza terroryzmu, Kraków 2011
 21. Od literatury do opery i z powrotem : studia nad estetyką teatru operowego, Toruń 2010
 22. Olszewski P., Macedonia : historia i współczesność, Radom 2010
 23. Pobór podatków samorządowych, Lublin 2011
 24. Podraza-Kwiatkowska M., Labirynty – kładki – drogowskazy : szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza, Kraków 2011
 25. Prawa mniejszości narodowych, Toruń 2010
 26. Reportaż bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, Wrocław 2010
 27. Strategie dla kultury, kultura dla rozwoju : zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Kraków 2011
 28. Tarnowski S., Królowa Opinia : wybór pism, Kraków 2011
 29. Termiński B., Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących : geneza, instytucje, oddziaływanie, Warszawa 2011
 30. Turek W.P., Od Gilgamesza do kasydy : poezja semicka w oryginale i w przekładzie, Kraków 2010
 31. Urbańska A., „Fabryka obłędu” : obraz szpitala psychiatrycznego w literaturze polskiej XX wieku, Toruń 2010
 32. Wedeł-Domaradzka A., Śmierć a prawa człowieka, Toruń 2010
 33. Wiegandtowa E., Niepokoje literatury : studia o prozie polskiej XX wieku, Poznań 2010
 34. Wróblewski A., Anarchista z rozpaczy : wybór pism, Kraków 2011
 35. Zimna wojna, Warszawa 2009