(wybór)

 

NOWOŚCI:

 1. Aqtay G., Jankowski H., Słownik kazachsko-polski. Kraków, 2011.
 2. Bibliografia edycji i studiów o literaturze polskiego renesansu i baroku 1995-2009. Warszawa, 2011.
 3. Bielak W., Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich. Lublin, 2011.
 4. Cybulska-Bohuszewicz E., „On utwierdził na wieki niebo niestanowne” : chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII wieku). Warszawa, 2010.
 5. Człowiek i autyzm : autyzm i Lubelszczyzna. Lublin, 2010.
 6. Dakowicz P., Lecz ty spomnisz, wnuku… : recepcja Norwida w latach 1939-1956 : rzecz o ludziach, książkach i historii. Warszawa, 2011.
 7. Emigracyjne listy generała Jana Komarzewskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pozanń, 2010.
 8. Ewertowski S., Idea Antychrysta w kulturze współczesnej : studium teologiczne w wymiarze interdyscyplinarnym. Olsztyn, 2010.
 9. Fitas A., Zamiast eposu : rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej. Lublin, 2011.
 10. Gazurová S., Wezwanie do odnowy moralnej życia społecznego w wypowiedziach Václava Havla. Lublin, 2011.
 11. Górecki A., Próby odnowy życia religijnego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym : wybrane aspekty. Toruń, 2010.
 12. Graboś P., Manifestacja w Horodle 10 X 1861. Lublin, 2011.
 13. Grysińska-Jarmuła K., Hrabia Bogdan Hutten-Czapski (1851-1937) : żołnierz, polityk i dyplomata. Toruń, 2011.
 14. Grzesiak K., Diecezja lubelska wobec prawosławia 1918-1939. Lublin, 2010.
 15. Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym : wybrane zagadnienia. Toruń, 2010.
 16. Ideologie, państwa, społeczeństwa. Warszawa, 2011.
 17. Instrukcja służby Korpusu Ochrony Pogranicza. Warszawa, 2010.
 18. Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej : zbiór prac. Zakopane, 2011.
 19. Karnowska D., Spór o wspólnoty : idee komunistyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej. Toruń, 2011.
 20. Kolski J.J., Pamięć podróżna : fragmentozbiór filmowy. Łódź, 2010.
 21. Kończę studia i co dalej? : sztuka chodzenia po drabinie rynku pracy : poradnik dla studentów. Szczecin, 2010.
 22. Kościelak L., Historia Słowacji. Wroclaw, 2010.
 23. Krasnowolski B., Między Wschodem a Zachodem : studia nad historią i sztuką pogranicza polsko-łemkowskiego. Toruń, 2010.
 24. Kubecki L., Brzytwa fryzjerska XVIII-XX w. : rodzaje, modele, producenci : zbiór prywatny. Lublin, 2011.
 25. Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI wieku : studia. Warszawa, 2010.
 26. Kurzępa B., Ustawa o strażach gminnych z komentarzem. Toruń, 2011.
 27. Lambdin T.O., Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego. Lublin, 2011.
 28. Lechniak M., Przekonania i zmian przekonań : analiza logiczna. Lublin, 2011.
 29. Lejeune P., „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…” : o dziennikach osobistych. Warszawa, 2010.
 30. Musiał Z., Ksenofobia i wspólnota : przyczynek do filozofii człowieka. Komorów, 2010.
 31. Newton I., Matematyczne zasady filozofii przyrody. Kraków; Rzeszów, 2011.
 32. O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej. Lublin, 2010.
 33. Państwowość konspiracyjna XIX i XX wieku. Olsztyn, 2010.
 34. Polityka i humanitaryzm : 1980-1989. Toruń, 2010.
 35. Polska mniejszość narodowa na Białorusi : Związek Polaków na Białorusi w 20-lecie działalności. Białystok, 2010.
 36. Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie. Lublin, 2011.
 37. PRL – świat (nie)przedstawiony. Poznań, 2010.
 38. Przedpełski A., Lotnicze refleksje. Dęblin, 2011.
 39. Przewodnik po zbiorze relacji i pamiętników znajdujących się w zasobie Państwowego Muzeum na Majdanku. Lublin, 2011.
 40. Szatrawski K.D., „Odkrywałem ślad po śladzie utracony…” : ideowe uwarunkowania twórczości Juliana Stryjkowskiego. Olsztyn, 2010.
 41. Szlak kredą pisany : przewodnik po powiecie chełmskim, Chełmie i Trebiszowie = The Chalk-written route : a guide around Chełm Country, the city of Chełm and Trebiszów. Chełm, 2010.
 42. Szyłak J., Druga strona komiksu. Elbląg, 2011.
 43. Śnieżewski S., Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad „Sylwami” Stacjusza. Kraków, 2010.
 44. Technologie edukacyjne – tradycja, współczesność, przewidywalna przyszłość. T. 1. Toruń, 2011.
 45. Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu. T.2. Toruń, 2011.
 46. Trojan M., Kultury ludowe Europy w kręgu zainteresowań etnologii : inspiracje, nurty, przełomy. Wrocław, 2010.
 47. Trzaskowski J., Twierdza Iwanogorod-Dęblin : 1837-1944. Dęblin, Puławy, 2011.
 48. Utrat-Milewski J., Kara : teoria i kultura penalna : perspektywa integralnokulturowa. Warszawa, 2010.
 49. Więzi w małżeństwie i rodzinie – zufanie, współdziałanie, zależność = Ties in marriage and family – confidence, cooperation, dependence. Toruń, 2011.
 50. Zapisywanie historii : literaturoznawstwo i historiografia. Warszawa, 2010.
 51. Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne – badania i konserwacja : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku. Toruń, 2010.