W Gminnej Bibliotece Publicznej w Komarówce Podlaskiej miało miejsce spotkanie autorskie, ze Stefanem Dardą. Spotkanie odbyło się 14 marca 2012 r. o godzinie 1700, z inicjatywy oraz funduszy Dyskusyjnego Klubu Książki.

Chociaż było to pierwsze spotkanie z autorem, frekwencja czytelników była dość duża, oprócz „klubowiczek” przyszła grupa czytelników, zainteresowana takim wydarzeniem kulturalnym jakim jest spotkanie z pisarzem. Stefan Darda – autor literatury grozy pragnął zainteresować naszych czytelników swoją twórczością. Odpowiadał na liczne pytania, m.in. pytany był o to skąd czerpie pomysły na książki, czy powieści są oparte na faktach autentycznych, jak wygląda dzień pracy pisarza, czy rozmawiał z egzorcystami… Atmosfera spotkania była luźna do tego stopnia, że padały nawet pytania czy na „pisarstwie” można zarobić. S. Darda okazał się bardzo miłym i wyrozumiałym rozmówcą, wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania. Z pasją i zaangażowaniem opowiadał o swoich powieściach, powoli wciągając w ten świat naszych czytelników. Zaowocowało to kupnem książek pisarza, wśród tych czytelników, którzy nie znali jeszcze twórczości Dardy. Ksiązki można było nabyć oczywiście wraz z autografem. Biblioteka zaopatrzyła się w kolejne egzemplarze powieści Dardy, a także w audiobooki – otwierając tym samym w naszej bibliotece zbiór książek mówionych.


Spotkanie oceniam bardzo pozytywnie, z późniejszych relacji czytelników wynika, iż spotkanie bardzo im się podobało, było ciekawe, stanowiło miłą odskocznię od codziennych obowiązków. O sukcesie świadczy większe niż dotychczas zainteresowanie powieściami Dardy.

Wydarzenie było szeroko rozreklamowane: poprzez plakaty, ulotki, informację na stronie internetowej, jako wiadomość do wszystkich znajomych na facebooku, ukazała się także informacja w prasie lokalnej, oczywiście nie zabrakło także informacji ustnej.