(wybór)

1. 30 lat Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Cz.1, Historia. Wrocław, 2011.

2. 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 600. rocznicę bitwy. Lublin, 2012.

3. Analizowac nienawiść : dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie. Warszawa, 2011.

4. Bem M., Sobibór : niemiecki ośrodek zagłady 1942-1943. Włodawa; Sobibór, 2011.

5. Centroni A., Styl „Świdermajer” – architektura do zachowania = Lo stile „Świdermajer” un’architettura da tutelare. Józefów, 2011.

6. Ciświcki T., „Najważniejsze pamiątki Lublina” : na podstawie nowych źródeł. Lublin, 2011.

7. Ćwiczenia z rozpaczy : pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku. Kraków, 2011.

8. Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie : tradycje duszpasterstwa wojskowego w Polsce. Warszawa, 2011.

9. Do końca wierny Polsce i geografii : Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941). Kraków, 2011.

10. Draus A., Cykl sceniczny „Licht” Karlheinza Stockhausena : muzyczny teatr świata. Kraków, 2011.

11. Garbacz K., Lublin 1980-1981 : zapis fotograficzny. Lublin, 2011.

12. Gielec E., Archikolegjata Łęczycka w narodowo-królewskiej wsi Tumie. Łódź, 2012.

13. Gradowski F., Hodoeporicon moschicum = Wyprawa moskiewska. Warszawa, 2011.

14. Jodłowski M., Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych. Kraków, 2011.

15. Judycki Z.A., Encyklopedia policji. T.1, Część biograficzna. Kielce, 2011.

16. Kaczkowski A.F., Żelazowa Wola : fotografie = photography : 1956-1975. Warszawa, 2011.

17. Karpowicz T., Dyskusyjne zagadnienia interpunkcyjne w praktyce zawodowej korektorów i redaktorów językowych : skrypt z tekstami ćwiczeniowymi dla studentów specjalizacji redaktorskiej i dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu redakcji jezykowej tekstów. Warszawa, 2011.

18. Karpowicz T., Redakcja językowa tekstu : materiały pomocnicze dla słuchaczy studiów podyplomowych : (grupy niefilologiczne). Warszawa, 2011.

19. Koncepcje organizacji bibliotek. Gdańsk, 2012.

20. Kozaczyńska B., Ocalone z transportów dzieci Zamojszczyzny : losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego 1942-1945 = Saved from the transports : the Children of Zamojszczyzna Region : the fate of the Polish children expelled from Zamojszczyzna Region to the Warsaw District in 1942-1945. Siedlce, 2011.

21. Kozłowski W.A., Ruch krajoznawczo-turystyczny współczesnej aktywnej turystyki w Chełmie – ziemi chełmskiej w latach (1906) – 1944 – 2010. Chełm, 2011.

22. Kuźniak H., Analiza strukturalna i treściowa obrazu filmowego : punkt wyjścia dla uształtowania warstwy dźwiękowej filmu. Łódź, 2011.

23. Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wrocław, 2011.

24. Leksykon „Lalki”. Warszawa, 2011.
25. Leśmian B., Satyr i Nimfa; Bajka o złotym grzebyku. Lublin, 2011.

26. Lutosławski B., Alchemia portretu : warsztaty Bolesława Lutosławskiego. Gliwice, 2011.

27. Łuka M., Osoba ludzka a bezrobocie : analiza filozoficzno-pedagogiczna. Lublin, 2011.

28. Mijające krajobrazy Polski : Mazowsze – Otwock 1916 – 2011 : [praca zbiorowa]. Otwock, 2011.

29. Mysiakowska-Muszyńska J., Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 1945-1947. Warszawa, 2011.

30. Nagórny J., Z wiary miłość i nadzieja. Lublin, 2011.

31. Niedokos T., The concept of English culture in the cultural biographies of Peter Acroyd. Lublin, 2011.

32. Oddziaływanie obszarów miejskich na budownictwo w gminach sąsiadujących w województwie lubelskim w latach 2006-2010 = Impact of urban areas on construction in adjacent gminas within Lublin Voivodeship in the years 2006-2010. Lublin, 2011.

33. Opowiedzieć PRL. Warszawa, 2011.

34. Paszkowski Z., Miasto idealne : w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną. Kraków, 2011.

35. Piątkowski H., Dobrzycki H., Andriolli w sztuce i życiu społecznem. Józefów, 2011.

36. Połuszejko G., „Obco brzmiące nazwisko będziesz nosił…” : rodzina Longchamps de Berier. Lublin, 2011.

37. Prawo obrotu elektronicznego w praktyce. Warszawa, 2011.

38. Przez stulecia w imię Marsa : studia nad dziejami wojskowymi. Toruń, 2011.

39. Roman Longchamps de Berier (1883-1941) : profesor lwowski i lubelski. Lublin, 2011.

40. Rubin J., Wypalenie zawodowe : kontekst organizacyjny. Wrocław, 2012.

41. Spotkanie z człowiekiem : zaczynając od Czesława Miłosza. Wrocław, 2011.

42. Szulska I., Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa, 2011.

43. Transfer idei : od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii. Lublin, 2011.

44. Unia lubelska z 1569 roku : z tradycji unifikacyjnych i Rzeczypospolitej. Toruń; Warszawa, 2011.

45. Uniwersytety Trzeciego Wieku : przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy. Wrocław, 2012.

46. Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia. Legnica, 2011.

47. Vattimo G., Poza interpretacją : znaczenie hermeneutyki dla filozofii. Kraków, 2011.

48. Wspólnota Niepodległych Państw : fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne. T.1. Lublin; Warszawa, 2011.

49. Wyrwa-Furgalski T., Dziennik : 1913-1916. Kraków, 2011.

50. Żebrowski J., Dzieje Syrii : od czasów najdawniejszych do współczesnosci. Warszawa, 2011.