(wybór)

 1. Atlas radykalnego islamu, Warszawa 2011
 2. Boroń D., Zagadka przemiany : transformacja jaźni w dziele Sørena Kierkegaarda, Lublin 2011
 3. Braun-Bereś M., Gry codzienne i pozacodzienne : …o komunikacyjnych aspektach aktorstwa, Kraków 2012
 4. Droga w języku i kulturze : analizy antropologiczne, Lublin 2011
 5. Edukacja kulturowa : oczekiwania i potrzeby, Siedlce 2012
 6. Europejski kanon literacki, Warszawa 2012
 7. Frelek R., Dzieje dyplomacji : zarys historii stosunków międzynarodowych, Toruń 2012
 8. Grzybek D., Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myśli polskiej 1869-1939, Kraków 2012
 9. Janusz G., Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011
 10. Kirenko J., Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego, Lublin 2011
 11. Lakoff G., Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne : co kategorie mówią nam o umyśle?, Kraków 2011
 12. Mackiewicz S., Kropki nad i, Kraków 2012
 13. Mackiewicz S., Myśl w obcęgach : studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów, Kraków 2012
 14. Majewski W., Mechanizmy reakcji organicznych, Lublin 2012
 15. Mous M., Boy 7, Rzeszów 2012
 16. Na drogach i bezdrożach historii psychologii, Lublin 2011
 17. Nadrowski H., Sacrum czasoprzestrzeni : reinterpretacja, kontrowersje, świat wartości, Toruń 2012
 18. Nagielski M., Druga wojna domowa w Polsce : z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy, Warszawa 2011
 19. Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Kraków 2012
 20. Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, Białystok 2011
 21. Pawełczyk M., Ustawa o efektywności energetycznej : komentarz, Toruń 2012
 22. Piątek T., Miasto Ł., Warszawa 2012
 23. Sienkiewicz Mariusz W., Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja, Lublin 2011
 24. Sochoń J., Religia w projekcie postmodernistycznym, Lublin 2012
 25. Socjologia medycyny : między teorią a praktyką, Łódź 2011
 26. Song H., Wojna o pieniądz 2 : świat władzy i pieniądza, Kobierzyce 2011
 27. Stereotypy – walka z wiatrakami?, Lublin 2011
 28. Szkarłat M., Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2011
 29. Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu, Warszawa 2011
 30. To wszystko człowiek widział : wspomnienia wschowskich Kresowian, Wschowa 2012
 31. Wiśniewska-Białas H., Wpływ języka angielskiego na polszczyznę blogów, Warszawa 2011
 32. Witkowski L., Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny : o zarządzaniu humanistycznym: między filozofią edukacji i pedagogiką społeczną, Łódź 2010
 33. Wokół teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 2012
 34. Współczesne media : kryzys w mediach. T. 1-2, Lublin 2012
 35. Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii, Warszawa 2011
 36. Zbrodnia i kara : ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, Toruń