(wybór)

 1. „W czterdziestym nas matko na Sibir zesłali…” : Polska a Rosja 1939-1942, Kraków 2008
 2. Beevor A., Stalingrad, Kraków 2008
 3. Bereś W., Bohater z cienia : losy Kazika Ratajzera, Warszawa 2012
 4. Bernhard T., Kalkwerk, Łódź 2010
 5. Bishop A., Sebastian, Kraków 2012
 6. Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń : zarys wykładu, Warszawa 2009
 7. Croggon A., Dar, Kraków 2011
 8. Człowiek w obliczu zniewolenia : od zagrożeń do nadziei, Lublin 2012
 9. Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów, Lublin 2011
 10. Filipiak T.A., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2012
 11. Garlicki A., Józef Piłsudski : 1867-1935, Kraków 2008
 12. Jaśkowska M., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010
 13. Kostek M., Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku?, Lublin 2010
 14. Kruszelnicki W., Zwrot refleksyjny w antropologii kulturowej, Wrocław 2012
 15. Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2004
 16. Lewicka R., Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym, Warszawa 2008
 17. Löhnig I., Zapłatą będzie śmierć, Kraków 2012
 18. McEwan I., Betonowy ogród, Kraków 2008
 19. Mindware : technologie dialogu, Lublin 2012
 20. Niedźwiecki M., Nie wierzę w życie pozaradiowe, Warszawa 2011
 21. NiepoKORni : rozmowy o Komitecie Obrony Robotników : relacje członków i współpracowników Komitetu Obrony Robotników zebrane w 1981 roku, Kraków 2008
 22. Ochendowski E., Prawo administracyjne : część ogólna, Toruń 2009
 23. Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010
 24. Porzak R., Osobowość a zachowanie w instytucji totalnej, Lublin 2012
 25. Skórzyński J., Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009
 26. Spink K., Brat Roger, założyciel Taizé, Kraków 2007
 27. Stelmaszyk A., Klątwa złotego smoka, Warszawa 2012
 28. Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2009
 29. Szczygielski M., Berek, Michałów-Grabina 2007
 30. Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca ?, Warszawa 2012
 31. Toohey P., Historia nudy, Warszawa 2012
 32. Wieczorek D., Statek magów, Kraków 2012
 33. Wilk P., Lalki w ogniu : opowieści z Indii, Warszawa 2011
 34. Wiśniewski J.L., Łóżko, Warszawa 2011
 35. Wokół Strachu : dyskusja o książce Jana T. Grossa, Kraków 2008
 36. Z praktyki pracy socjalnej, Kraków 2011
 37. Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków 2012
 38. Zamoyski A., 1815 : upadek Napoleona i kongres wiedeński, Kraków 2010
 39. Żukowski L., Postępowanie administracyjne, Przemyśl ; Rzeszów 2010