(wybór)

 1. Darwood M., Larista, Warszawa 2013
 2. Dziedzictwo w akcji : rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Warszawa 2012
 3. Engelking L., Chwyt metafizyczny : Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości, Łódź 2011
 4. Filipiak M., Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003
 5. Forum bezpieczeństwa : bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona infrastruktury krytycznej. T. 1-2, Gdynia 2012
 6. Gogola Z., Dzieje ruchu hippisowskiego, Kraków 2012
 7. Janowicz R., Komunikacja marketingowa w architekturze, Warszawa 2012
 8. Jopkiewicz A., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Radom 2011
 9. Lechniak M., Elementy logiki dla prawników, Lublin 2012
 10. Małecki M., Prawo gospodarcze Polski i krajów unijnych : zarys wykładu, Bielsko Biała, 2012
 11. Marketing polityczny : doświadczenia polskie, Toruń 2012
 12. McCarthy C., Przeprawa, Poznań 2000
 13. Meger Z., Kooperatywna edukacja zdalna w kształceniu przyrodniczym, Lublin 2013
 14. Meier C., Droga nadziei, Warszawa 2012
 15. Mitchell M., Typografia książki : podręcznik projektanta, Kraków 2012
 16. Mortka M., Zagubieni. T. 1, Warszawa 2013
 17. Pastusiak R., Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Łódź 2011
 18. Pęczak M., Subkultury w PRL : opór, kreacja, imitacja, Warszwa 2013
 19. Polskie kino popularne, Bydgoszcz 2011
 20. Prawo badań klinicznych w zarysie, Toruń 2013
 21. Şafak E., 40 zasad miłości, Kraków 2012
 22. Sarwa A., Uwikłany, Sandomierz 2013
 23. Schaff A., Humanizm ekumeniczny, Warszawa 2012
 24. Szóstak A., Między mitem a rzeczywistością : topos dzieciństwa w prozie polskiej po roku 1989, Zielona Góra 2012
 25. Wizerunek i zarządzanie w regionalnej Europie, Dobrzeń Wielki, 2012
 26. Wroński M., A na imię jej będzie Aniela, Warszawa 2011
 27. Wroński M., Kino „Venus”, Warszawa 2011
 28. Wroński M., Morderstwo pod cenzurą, Warszawa 2010
 29. Wroński M., Pogrom w przyszły wtorek, Warszawa 2013
 30. Wroński M., Skrzydlata trumna, Warszawa 2012
 31. Współczesna turystyka i rekreacja – nowe wyzwania i trendy, Warszawa 2012
 32. Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, Kraków 2013