(wybór)

 1. „Archiwa Przełomu 1989-1991” w czasach przełomu : przegląd źródeł – ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia : materiały z II ogólnopolskiego seminarium, Pałac Prezydencki, 15 października 2012. Warszawa, 2013.
 2. Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa. Warszawa, 2013.
 3. Binio J., Miś – zabawka – bohater literacki – wzór wychowawczy : poradnik. Warszawa, 2013.
 4. Boniecka B., Strukturowanie potoczności w komunikacji werbalnej. Lublin, 2013.
 5. Brzechczyn K., O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1981 : studium z filozofii społecznej. Poznań, 2013.
 6. Brzezińska R., Obrębska G., Metoda projektów w pracy nauczyciela przedszkola. Włocławek, 2013.
 7. Czetwretyńska G., Akcja społeczna „Szkoła z klasą” jako strategia zmiany szkoły polskiej : plany, oczekiwania, reakcje. Warszawa, 2013.
 8. Dąbrowska A., Literackie obrazy natury w twórczości poetyckiej Adama Asnyka. Bydgoszcz, 2013.
 9. Dąbrowski G., Prosta etnografia Wileńszczyzny. Wrocław, 2013.
 10. Dokumenty powstania styczniowego : wydarzenia, ludzie, tradycja. Lublin; Warszawa, 2013.
 11. Dubas-Urwanowicz E., O nowy kształt Rzeczypospolitej : kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586. Warszawa, 2013.
 12. Franecki A., Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Kamieńskiego w Rudzie-Hucie. Chełm, 2013.
 13. Gredka I., Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych. Kraków, 2013.
 14. Gulczyńska J., Przemiany w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym w Polsce w latach 1944-1989. Poznań, 2013.
 15. Hud B., Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku : zarys konfliktów społeczno-etnicznych. Zalesie Górne, 2013.
 16. Humor w perspektywie kulturowo-językowej. Lublin, 2013.
 17. Inne bębny : różnica i niezgoda w literaturze i kulturze amerykańskiej. Lublin, 2013.
 18. Janicka A., Sprawa Zapolskiej : skandale i polemiki. Białystok, 2013.
 19. Jungmann J.A., Liturgia pierwotnego Kościoła : do czasów Grzegorza Wielkiego. Kraków, 2013.
 20. Jusiak J., Między zdarzeniem dźwiekowym a znaczeniem : szkice z filozofii muzyki. Lublin, 2013.
 21. Kałuski T., Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku : geneza i symbolika. Warszawa, 2013.
 22. Kerfs I., Android : programowanie gier na tablety. Gliwice, 2013.
 23. Klukowski B., Audiobooki w kraju i na świecie : poradnik. Warszawa, 2013.
 24. Kornaś T., Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. Kraków, 2013.
 25. Krasoń K., Cielesność aktu tworzenia w teatrze ruchu : integracja sztuki i edukacji w rozwoju i transgresji potencjału człowieka. Kraków, 2013.
 26. Krzyżanowski P., Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych. Lublin, 2013.
 27. Kultura parlamentarna epoki staropolskiej. Warszawa, 2013.
 28. Lizak W., Lizak K., Powstanie styczniowe : nieznane obrazy, zapomniane wiersze. Szczecin; Wrocław, 2013.
 29. Lojalizm czy realizm? : Polacy wobec władzy rosyjskiej w XIX wieku. Warszawa, 2013.
 30. Maciejewski M., Adventus episcopi : pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim. Bydgoszcz, 2013.
 31. Marcińczak Ł., Świat trzeba przekręcić : rozmowy o imponderabiliach. Lublin, 2013.
 32. Mendrala D., Szeliga M., ABC systemu Windows 8 PL. Gliwice, 2013.
 33. Munia H., Nazwy własne w utworach rosyjskiej prozy wiejskiej XX wieku. Lublin, 2013.
 34. Nawrot I., Wykorzystanie internetu w analizie otoczenia przedsiębiorstwa : algorytmy ponownych odwiedzin źródeł. Poznań, 2013.
 35. Nieme kino i teatr XXI wieku : materiały z konferencji naukowej. Warszawa, 2013.
 36. Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach. Warszawa, 2013.
 37. Opus temporis : toruńskiej katedry historia najnowsza : prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000-2013. Toruń, 2013.
 38. Ostasz M., Dialog z tradycją w poezji nie tylko dla dzieci. Kraków, 2013.
 39. „Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u : studia. Warszawa, 2013.
 40. PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku : studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe : praca zbiorowa. Lublin, 2013.
 41. Radomska M., Polityka kierunków neoawangardy węgierskiej : (1966-1980). Kraków, 2013.
 42. Rynarzewska E., Teatr uwikłany : koreańska sztuka teatralna i dramatyczna w latach 1900-1950. Warszawa, 2013.
 43. Scaglione J., Meseguer L., Henestrosa C., Jak projektować kroje pisma : od szkicu do ekranu. Kraków, 2013.
 44. Sieradzka A., Moda w przedwojennej Polsce : codzienna, sportowa, wieczorowa, slubna, dziecięca, bielizna. Warszawa, 2013.
 45. Stasiuk A., Nie ma ekspresów przy żółtych drogach. Wołowiec, 2013.
 46. Stroje ludowe jako fenomen kulturowy. Wrocław, 2013.
 47. Sztuka na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej : fotografie z XIX wieku. Kraków, 2013.
 48. Szwagrzyk K., Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945-1956) : przewodnik. Wrocław, 2013.
 49. Warszawiacy nie z tej ziemi : cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989. Warszawa, 2013.
 50. Wendland W., „Trzy czoła proroków z matki obcej” : myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej. Kraków, 2013.
 51. Woch A., Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina w latach 1918-1939. Lublin, 2013.
 52. Zdybicka Z.J., Religia a religioznawstwo. Lublin, 2013.