Dnia 30 marca 2015 r. w Trybunale Koronnym odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Naukowej obchodów 700. rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego przypadającej w 2017 roku.

Rada Naukowa ustaliła wstępny program konferencji naukowych obchodów jubileuszu w następujących obszarach badawczych:

1. Lublin – początki kariery miasta do XV wieku;
2. Rola funkcji edukacyjnej i naukowej w rozwoju miast. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy;
3. Żydzi w historii i kulturze Lublina;
4. Wielokulturowość miast i wsi Europy Środkowo-Wschodniej – dziedzictwo historyczne i współczesność;
5. Miejsce Lublina w historycznym rozwoju administracji państwowej, samorządowej i sądownictwa;
6. Lublin w gospodarce Polski i Europy. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość;
7. Ludzie Lublina. Środowiska – instytucje – osobowości;
8. Problemy ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego miast Europy – archiwa, muzea, biblioteki.

Miło jest nam poinformować, że wśród członków Rady Naukowej znalazła się również Zofia Ciuruś – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

LISTA WSZYSTKICH CZŁONKÓW RADY (pdf)