(wybór)

 

 1. Administracja publiczna w projektach politycznych, Toruń 2014
 2. Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny : studium z antropologii polityki, Toruń 2013
 3. Brameld T., Edukacja jako siła, Bygdoszcz 2014
 4. Chandler C., Katharine Hepburn, Warszawa 2013
 5. Duczmal M., Metody optymalizacji w zarządzaniu, Opole 2014
 6. Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym, Katowice 2014
 7. Fizjologia zwierząt i człowieka, Gdańsk 2014
 8. Follett K., Filary ziemi, Warszawa 2015
 9. Głowacki J., Good night, Dżerzi, Warszawa 2010
 10. Głowacki J., Ostatni cieć, Warszawa 2002
 11. Green J., Druga szansa, Katowice 2010
 12. Grott B., Dylematy polskiego nacjonalizmu : powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Warszawa 2015
 13. Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości : praca zbiorowa, Kielce ; Włocławek 2014
 14. Interwencja w kryzysie, kryzys w interwencji : refleksje, analizy, krytyka, Kraków 2010
 15. James E.L., Ciemniejsza strona Greya, Katowice 2015
 16. James E.L., Nowe oblicze Greya, Katowice 2015
 17. James E.L., Pięćdziesiąt twarzy Greya, Katowice 2015
 18. Jaszczuk P., Akuszer śmierci, Warszawa 2013
 19. Jędrzejczyk W., Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, Toruń 2013
 20. Kaczyński J., Biuro Ochrony Rządu wobec współczesnych zagrożeń, Warszawa 2013
 21. Kozera G., Biały Kafka, Słupsk 2014
 22. Krótkie rozprawy o modernizmie, Lublin 2014
 23. Lunde S., Akuszerka, T. 1-66, Warszawa ; Józefów 2011-2013
 24. Majorek M., Kod YouTube : od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków 2015
 25. Mankell H., Mężczyzna, który się uśmiechał, Warszawa 2008
 26. Marinina A., Kolacja z zabójcą, Warszawa 2010
 27. Modelowanie układów dynamicznych, Kraków 2014
 28. Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi : analiza socjologiczna, Łódź 2014
 29. Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, Katowice 2014
 30. Osięgłowski J., Ochrona książki bibliotecznej, Poznań 2003
 31. Pichalski R., Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku, Toruń 2014
 32. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa, Warszawa 2015
 33. Rajchel J., Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w lotnictwie, Dęblin 2014
 34. Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości – zagadnienia wybrane, Lublin 2014
 35. Romanillos P., Wielkie błędy człowieka, Warszawa 2011
 36. Rozmowy bez retuszu – Artur Barciś, Kraków 2011
 37. Sala S., Konsekwencje procesów globalizacji, Kielce 2014
 38. Swann L., Sprawiedliwość owiec : filozoficzna powieść kryminalna, Warszawa 2006
 39. Szczepaniec M., Makroekonomia : przewodnik, Gdańsk 2014
 40. Współczesne problemy systemu rodzinnego : diagnoza, terapia, profilaktyka, Lublin 2014
 41. Wybrane problemy współczesnej robotyki, Kraków 2014
 42. Wybrane zagadnienia analizy sygnałów, modelowania i sterowania w inżynierii mechanicznej i biomedycznej, Kraków 2014
 43. Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej, Kraków 2014
 44. Wybrane zagadnienia układów redukcji drgań i hałasu, Kraków 2014
 45. Ziółkowska A., Gronkiewicz A., Organizacja pracy biurowej w administracji : zagadnienia prawne, Katowice 2014
 46. Zusak M., Posłaniec, Warszawa 2014