(wybór)

 

 1. Adamczyk M. Aktywnie ku emeryturze, Lublin 2015
 2. Adamczyk M. Wiedza, wiara, racjonalność : Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno-teologicznej, Lublin 2015
 3. Bezrąk  Z. Wieczny zapach, Lublin 2015
 4. Braun-Gałkowska M. Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem : kilka myśli o starości, Lublin 2015
 5. Chudoba I. O, ptaszek na suwaku : [fraszki] Chełm, 2015
 6. Cichla-Czarniawska E. Zaproszenie, Lublin 2015
 7. Czachorowski L.M. Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w Polsce w latach 1945-2015 , Wrocław 2015
 8. Domaciuk-Czarny I. Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy, Lublin 2015
 9. Dziedzictwo i współczesność : 1915-2015, Lublin 2015
 10. Dziubiński Z. Sport i turystyka w Kościele Rzymskokatolickim, Warszawa 2015
 11. Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów : (od XVI do XXI w.), Białystok 2015
 12. Gajda Z. Przewodnik po Krakowie dla medyków czyli Kraków medyczny w aspekcie historycznym, Kraków 2015
 13. Güçlü Yücel  Historical archives and the historians’ commision to investigate the Armenian events of 1915, Lanham 2015
 14. Janicka A. Tradycja i zmiana : literackie modele dziewiętnastowieczności : pozytywizm i „obrzeża” , Białystok 2015
 15. Kass W. Przestwór, godziny ,Sopot 2015
 16. Katalog plakiet, medalionów i medali polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki T.1,Warszawa 2015
 17. Katalog plakiet, medalionów i medali polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki T.2,Warszawa 2015
 18. Kiczor Jan S. Rozjaśnianie czasu, Lublin 2015
 19. Klistała J. Martyrologium harcerek i harcerzy chorągwi śląskich w latach 1939-1945 : słownik biograficzny,  Katowice 2015
 20. Kmieciak B. Prawa pacjenta i ich ochrona : studium socjologiczne, Lublin 2015
 21. Kołtowski Z. Przewodnik po roślinach miododajnych, Olsztyn 2015
 22. Korkosz C.(fot.) Żubr władca absolutny, Poznań 2015
 23. Kostur-Balcerzak K. Bezpieczeństwo obsługi pasażerów w transporcie lotniczym, Dęblin 2015
 24. Kulikowski W. Drugie lato, Rzeszów 2015
 25. Landzwójczak A. Papierowy smak, Chełm 2015
 26. Lewczuk E. (red.) Ziemia obiecana : miasto i nowoczesność : wystawa Muzeum Historii Polski, Warszawa 2015
 27. Madejski  P. Custos fragilium : ciało i jego potrzeby w starożytności, Lublin 2015
 28. Michalska W. Śladem Funduszy Europejskich : przewodnik turystyczny, Lublin 2015
 29. Mironowicz A. Pustelnia O. Archimandryty Gabriela w Odrynkach, Białystok 2015
 30. Mironowicz M. Monastery na Św. Górze Athos do 1453 r., Białystok 2015
 31. Obrączka P. O nadburmistrzu Brüningu i inne szkice, Bytom 2015
 32. Obrońca prawdy : materiały z konferencji: O prawdzie w życiu publicznym : błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w 30. rocznicę zbrodni, Lublin 2015
 33. Ochrymiuk A. Święty Gabriel Zabłudowski, Białystok, 2015
 34. Paul A. Za rękę z Matką,  Zamość, 2015
 35. Rudawiec B. Rzuceni w stepy Kazachstanu, Gliwice 2015
 36. Scola A. Warto żyć we wspólnocie : religia, polityka, ekonomia, Lublin 2015
 37. Siedlecki M. Myśliwski metafizyczny : rozważania o „Widnokręgu” i „Traktacie o łuskaniu fasoli”,  Białystok 2015
 38. Skraban S. Ojcu Świętemu, Łabunie 2015
 39. Stachecki P. Działania grupy Operacyjnej „Wyszków” w kampanii wrześniowej 1939, Wyszków 2015
 40. Stanek K.  Autostopem z malowaną lalą [wspomnienia zebrała] Anna Kryszkiewicz, Warszawa 2015
 41. Sutarski K. Jakkolwiek już późno : polsko-węgierski dyptyk, Sopot 2015
 42. Szaleństwa na Ukrainie i w Polsce : analiza i prognozy rozwoju sytuacji, Warszawa 2015
 43. Szaruga L. Fluktuacja kwantowa, Sopot, 2015
 44. Szychowiak M. Gniazdozbiór ,  Warszawa, 2015
 45. Szyło J.(red.) Ignacy Jan Paderewski : pomnik i dzieło,Poznań 2015
 46. Trznadel  J. Nawet jeśli nic : poezje, Lublin 2015
 47. Vold J. E. Powiedział twórca snów, Sopot 2015
 48. Walczak H. (red.) Rok 1944 w badaniach humanistycznych : studia i szkice, Szczecin 2015
 49. Wielopolski J. Konsyderacyje o urzędach dwuletnich, Kraków 2015
 50. Wosik-Kawala D. Podstawy emisji głosu, Lublin 2015