W nawiązaniu do rozpoczynającej się właśnie przebudowy Placu Litewskiego przygotowaliśmy przegląd fotografii i pocztówek związanych z tym słynnym lubelskim miejscem. Spośród zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wybraliśmy te wykonane do 1945 r. i zdigitalizowane w WBP.

Prezentujemy obrazy nie tylko samego Placu, ale także otaczającej go zabudowy, ponieważ jego kontekst architektoniczny jest nierozerwalnie z nim związany. Stąd w kolekcji znalazły się obiekty prezentujące m.in. Hotel Europa czy Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich. Podczas wyboru materiału uwzględnialiśmy różne perspektywy z jakich były robione zdjęcia i zmiany wyglądu Placu na przestrzeni lat, gdyż zależało nam na ukazaniu szerokiego spektrum ujęć tego miejsca. Natomiast fotografie z uroczystości państwowych dokumentują jego rolę reprezentacyjną.

Poniższe 80 obiektów to jednak jedynie część zasobu związanego z Placem Litewskim w naszych zbiorach. Zachęcamy zatem do zapoznania się z nimi za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej WBP. Oryginały wszystkich obiektów, jak również nieujęte w prezentacji fotografie i pocztówki powstałe po 1945 r., są dostępne dla czytelników w Dziale Zbiorów Specjalnych WBP.

Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, fot. Wanda Chicińska, 1874.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, fot. Wanda Chicińska, 1874.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół oo. Kapucynów pw. śś. Piotra i Pawła, fot. Wanda Chicińska, 1874.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół oo. Kapucynów pw. śś. Piotra i Pawła,
fot. Wanda Chicińska, 1874.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, fot. Aleksander Stepanoff, 1900.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, fot. Aleksander Stepanoff, 1900.
Plac Litewski. Manifestacja przy pomniku Unii Lubelskiej, 1905-11-05.
Plac Litewski. Manifestacja przy pomniku Unii Lubelskiej, 05.11.1905.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła, 1909.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła, 1909.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1910.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1910.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1910.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1910.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1912.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1912.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1912.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1912.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1912.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1912.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1912.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1912.
Ul. Krakowskie Przedmieście, 1915.
Ul. Krakowskie Przedmieście, 1915.
Ul. Krakowskie Przedmieście 29. Hotel Europa, 1915.
Ul. Krakowskie Przedmieście 29. Hotel Europa, 1915.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1915.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1915.
Plac Litewski. Sobór prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1915-10-01.
Plac Litewski. Sobór prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
01.10.1915.
Plac Litewski. Sobór prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1915-10-01.
Plac Litewski. Sobór prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
01.10.1915.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1916.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1916.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, 1916.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, 1916.
Plac Litewski. Sobór prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1916.
Plac Litewski. Sobór prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1916.
Ul. Krakowskie Przedmieście, 1916.
Ul. Krakowskie Przedmieście, 1916.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1916.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1916.
Ul. Krakowskie Przedmieście 29. Hotel Europa, 1916.
Ul. Krakowskie Przedmieście 29. Hotel Europa, 1916.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, 1916.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, 1916.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1916.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1916.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1916.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1916.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1916.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1916.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, litografia A. Rembowski, 1916.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, litografia A. Rembowski, 1916.
Plac Litewski. Obchody 125. rocznicy Konstytucji 3 Maja, 1916-05-03.
Plac Litewski. Obchody 125. rocznicy Konstytucji 3 Maja, 03.05.1916
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów. Obchody święta państwowego, 1916-11.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów. Obchody święta państwowego,
11.11.1916.
Lublin. Plac Litewski. Część wschodnia, 1917.
Lublin. Plac Litewski. Część wschodnia, 1917.
Ul. Krakowskie Przedmieście 29. Hotel Europa. Pomnik Unii Lubelskiej, 1917.
Ul. Krakowskie Przedmieście 29. Hotel Europa. Pomnik Unii Lubelskiej, 1917.
Plac Litewski. Sobór prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1917.
Plac Litewski. Sobór prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1917.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1918.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1918.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1918.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1918.
Plac Litewski 5. Pałac Rządu Gubernialnego, 1918.
Plac Litewski 5. Pałac Rządu Gubernialnego, 1918.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła, 1918.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła, 1918.
Plac Litewski 5. Pałac Rządu Gubernialnego, 1918.
Plac Litewski 5. Pałac Rządu Gubernialnego, 1918.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1918.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1918.
Plac Litewski 5. Pałac Rządu Gubernialnego, 1918-1939.
Plac Litewski 5. Pałac Rządu Gubernialnego, 1918-1939.
Ul. Krakowskie Przedmieście, 1919.
Ul. Krakowskie Przedmieście, 1919.
Plac Litewski. Sobór prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1922.
Plac Litewski. Sobór prawosławny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1922.
Plac Litewski. Delegacje zjazdu Kół Młodzieży Wiejskiej, 1924.
Plac Litewski. Delegacje zjazdu Kół Młodzieży Wiejskiej, 1924.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, fot. Stanisław Zawadzki, Ludwik Radzikowski, 1927.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, fot. Stanisław Zawadzki, Ludwik Radzikowski, 1927.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, fot. Witold Jan Henryk Boguski, 1927.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, fot. Witold Jan Henryk Boguski, 1927.
Ul. Krakowskie Przedmieście 50. Poczta Główna, fot. Ludwik Hartwig, 1930.
Ul. Krakowskie Przedmieście 50. Poczta Główna, fot. Ludwik Hartwig, 1930.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1930.
Plac Litewski. Pomnik Unii Lubelskiej, 1930.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół oo. Kapucynów pw. śś. Piotra i Pawła, 1930.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół oo. Kapucynów pw. śś. Piotra i Pawła, 1930.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1930.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1930.
Plac Litewski, fot. Zofia Chomętowska, 1930.
Plac Litewski, fot. Zofia Chomętowska, 1930.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła, fot. Ludwik Hartwig, 1930.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła,
fot. Ludwik Hartwig, 1930.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1932-1935.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego. Władze komendy Związku Harcerstwa Polskiego, ok. 1932-1935.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego. Władze komendy Związku Harcerstwa Polskiego, ok. 1932-1935.
Plac Litewski. Uroczystość państwowa, ok. 1932-1935.
Plac Litewski. Uroczystość państwowa, ok. 1932-1935.
Plac Litewski, ok. 1932-1935.
Plac Litewski, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście 50. Poczta Główna. Plac Litewski, ok. 1932-1935.
Ul. Krakowskie Przedmieście 50. Poczta Główna. Plac Litewski, ok. 1932-1935.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1934-1935.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1934-1935.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1936.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1936.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1936.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1936.
Ul. Krakowskie Przedmieście 50. Poczta Główna, 1937.
Ul. Krakowskie Przedmieście 50. Poczta Główna, 1937.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1937-1939.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1937-1939.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1937-1939.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1937-1939.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1937-1939.
Plac Litewski. Obchody święta państwowego, ok. 1937-1939.
Ul. Krakowskie Przedmieście, fot. Ludwik Hartwig, 1938.
Ul. Krakowskie Przedmieście, fot. Ludwik Hartwig, 1938.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, ok. 1939-1941.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, ok. 1939-1941.
Plac Litewski 5. Pałac Rządu Gubernialnego, 1941.
Plac Litewski 5. Pałac Rządu Gubernialnego, 1941.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1940.
Plac Litewski 3. Pałac Radziwiłłów, 1940.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, 1942.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, 1942.
Plac Litewski 5. Pałac Rządu Gubernialnego, 1942.
Plac Litewski 5. Pałac Rządu Gubernialnego, 1942.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła, 1942.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła, 1942.
Plac Litewski, 1942.
Plac Litewski, 1942.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła, 1942.
Ul. Krakowskie Przedmieście 42. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła, 1942.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, 1942.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56. Dom Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, 1942.