(wybór)

 

 1. Bakuła H., Jak być ogierem do końca życia, Warszawa 2015
 2. Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej : humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Warszawa 2012
 3. Bereźnicka M., Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2015
 4. Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy , Warszawa 2014
 5. Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014, Lublin 2015
 6. Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Kraków 2015
 7. Chemia kliniczna dla studentów analityki medycznej : podstawy walidacji metody : metody oznaczenia wybranych parametrów biochemicznych, Wrocław 2015
 8. Chyliński M., Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych, Opole 2015
 9. Connelly M., Punkt widokowy, Warszawa 2008
 10. Ćwiek A., Ósme pokolenie, Warszawa 2014
 11. Domagała A., Mirecka U., Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat, Lublin 2015
 12. Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami, Warszawa 2013
 13. Dudek M., Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne, Toruń 2015
 14. Dymmel A, Kotuła S.D., Znajomski A., Kultura czytelnicza i informacyjna : teoria i praktyka : wybrane zagadnienia, Lublin 2015
 15. Dziecko w przestrzeni życia społecznego, Stalowa Wola 2013
 16. Esposito R., Pojęcia polityczne, Kraków 2015
 17. Gabaldon D., Uwięziona w bursztynie. T. 1-2, Warszawa 2009
 18. Gojdź K., Rigamonti M., Zatrzymać czas : sekrety medycyny estetycznej, Warszawa 2015
 19. Grzywniak C., Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się – nowe tendencje, Kraków 2015
 20. Ketchum J, Przejażdżka, Zakrzewo 2015
 21. Kotowski K., Czas czarnych luster, Warszawa 2012
 22. Lokalna polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie : wybrane zagadnienia teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Radom 2015
 23. Majewska D., Nie nazywaj mnie Pamelą, Warszawa 2014
 24. Mediacja w sprawach gospodarczych : praktyka, teoria, perspektywy, Warszawa 2015
 25. Mediatyzacja komunikowania politycznego : w kręgu badań politologicznych i medioznawczych, Lublin 2015
 26. Mich W., Prolegomena do historii komunikacji społecznej. T. 1-3, Lublin 2014-2015
 27. Modrzejewski Z., Operacje informacyjne, Warszawa 2015
 28. Myśl polityczna w XX i XXI wieku. T. 1-2, Szczecin 2015
 29. Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. T. 1-3, Wrocław 2014
 30. Oblicza starości we współczesnym świecie. T. 1-2, Lublin 2015
 31. Onkogenetyka : teoria i praktyka kliniczna : skrypt dla studentów medycyny, Wrocław 2015
 32. Ratajczak J., Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej, Wrocław 2014
 33. Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym, Rzeszów 2015
 34. Rothbard M.N., Ekonomiczny punkt widzenia, Wrocław 2015
 35. Ryzyko w organizacji : aspekty teoretyczne i praktyczne, Lublin 2015
 36. Rzeszutko-Iwan M., Zarys paradygmatu strategii w przestrzeni dyskursu publicznego : (przesłuchania sadowe a/i wywiady radiowe), Lublin 2015
 37. Sekerdej K., Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego, Kraków 2015
 38. Słownik biograficzny bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014), Lublin 2015
 39. Sprawiedliwość w medycynie. T. 1-2, Kraków 2015
 40. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : pierwsze 25 lat, Warszawa 2015
 41. Talbert I., Łowczyni zagubionych dusz, Gdynia 2014
 42. Teatr wobec filmu, film wobec teatru, Warszawa 2015
 43. Tuszyński J., Wspomnienia z PRLu, Berlin 2015
 44. Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Lublin 2015
 45. Wąsowicz H., Chronologia średniowieczna, Lublin 2015
 46. Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, Warszawa ; Białystok 2015
 47. Współczesne media – wolne media?. T. 1-3, Lublin 2010
 48. Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków 2015
 49. Wybrane zagadnienia z psychologii czasu : teoria i praktyka, Lublin 2015
 50. Zagadnienia stosowania prawa : perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Lublin 2015