Z przykrością informujemy, że zmarł

Śp. Witold Sulimierski

wieloletni i zasłużony dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia

Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

Witold Zbigniew Sulimierski (1943-2018) urodził się 7 sierpnia 1943 r. w Zwierzyńcu (powiat zamojski). W 1957 r. rozpoczął edukację w Liceum Pedagogicznym nr 2 w Szczecinie. W 1982 r. ukończył studia magisterskie na UMCS na kierunku historia o specjalności nauczycielskiej, a w 1984 r. studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo. W 2006 r. uzyskał na UMCS tytuł doktora nauk humanistycznych.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 1961 r. w szkole podstawowej w Słajsinie oraz Lestkowie w powiecie Nowogard. W1973 r. został powołany na stanowisko kierownika PiMBP we Włodawie, a w 1978 r. na stanowisko dyrektora WBP w Chełmie. W latach 1984-1986 przy współpracy z prof. dr. hab. Lechem Ludorowskim z UMCS zorganizował międzynarodowe sesje popularno-naukowe: ,,Polska powieść historyczna XX wieku”, ,,Józef Ignacy Kraszewski twórczość i recepcja”, ,,Henryk Sienkiewicz w 140. rocznicę urodzin. Biografia, twórczość i recepcja”. W latach 2001-2005 był członkiem Zarządu Głównego SBP. Od 2008 r. przeszedł na emeryturę. Witold Sulimierski przepracował w placówkach kultury ponad czterdzieści lat. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego i współwydawcą ,,Rocznika Chełmskiego” oraz autorem wielu publikacji i artykułów. Za wszechstronną działalność na rzecz kultury otrzymał wiele odznaczeń, medali i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Złotą Honorową Odznakę SBP.

„Słownik biograficzny bibliotekarzy Lubelszczyzny (1944-2014)”,
oprac. Jerzy Gajewski, Lublin 2015