Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
żegna

Ryszarda Henryka Żuchowskiego – Ryszarda Zarewicza  (1929-2018)

Przyjaciela naszej Biblioteki

znakomitego aktora scen polskich i lubelskich, prozaika, poetę, autora słuchowisk i piosenek 

 

Henryk Ryszard Żuchowski (pseudonim artystyczny Ryszard Zarewicz), uro­dzony w Toruniu, wychowany w Poznaniu, wykształcony w Ło­dzi, zakochany w Białymstoku, doceniony w Lublinie. Występował w Poznaniu, Lublinie i w Łodzi. Reżyserował w teatrach Lu­blina, Gniezna, Poznania, Kalisza, Gorzowa, Częstochowy, Elbląga, Cieszyna i Grudziądza. Autor licznych książek związanych z teatrem, m.in. Gwiazdy i kometki lubelskiej operetki, Panorama aktorstwa lubelskiego, Opowieść o niepowtarzalnym życiu Haliny Lubicz, Bolesław Hamaluk – ­śpiewak Lublina, Gabinet i scena Andrze­ja Chmielarczyka, Teatr dla młodych widzów w Poznaniu w la­tach 1945­-1951, Moje teatry. Autor ba­jek teatralnych: Śpiewak leśny, Zemsta Heroda i Tańcząca kró­lewna. Pod pseudonimem Lord Aperitif publikował książki z zakresu savoir-vivre’u. W roku 2014 w Wydawnictwie Polihymnia ukazał się tom Powieści i opowiadania teatralne, ponad pięćsetstronicowy zbiór prozy pióra Ryszarda Zarewicza.

Ryszard Zarewicz z pasją i zaangażowaniem uczestniczył w wielu przedsięwzięciach literackich, artystycznych i kulturalnych organizowanych przez WBP. Pozostaną nam zdjęcia, książki i barwne wspomnienia o znakomitym Artyście,  zaprzyjaźnionym z naszą Biblioteką.