Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
żegna
Alinę Jahołkowską (19 VII 1944 – 1 V 2018)

Alina Jahołkowska – poetka, inicjatorka życia kulturalnego, założycielka Stowarzyszenia Edukacyjnego „Salon Literacki”. Członkini Związku Literatów Polskich Oddział  w Lublinie. Urodziła się w Chełmie 19 lipca 1944 r. Jest absolwentką Liceum Pedagogicznego w Chełmie (1957 – 1962) i filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1962 – 1967). Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie (1967 – 2000), Prywatnym LO im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie (2000 – 2002) i Prywatnym LO im. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1991), uhonorowana Nagrodą Ministra Edukacji II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1996), Medalem Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu zasług wniesionych dla lubelskiej oświaty oraz twórczego i intelektualnego rozwoju kolejnych pokoleń młodzieży (2006), Srebrnym Wawrzynem Literackim (2012). Opublikowała kilkanaście tomików wierszy, m.in. Przekroczyć granicę zwątpienia, Podążać za miłością, Uciec od samotności, Lustro duszy, To jeszcze Twój czas, W świecie oczekiwań i prawdy, Chełmskie reminiscencje. W roku 2014 opublikowała książkę Franciszka Arnsztajnowa. Literacka legenda Lublina. Do słów Aliny Jahołkowskiej cykl pieśni na sopran i fortepian skomponował Andrzej Nikodemowicz.

Alina Jahołkowska była od lat związana z naszą Biblioteką,  swoje nowe tomiki poezji wielokrotnie prezentowała w naszej Książnicy. Oddana sprawie literatury i kultury, pracowała na rzecz jej upowszechnienia, zwłaszcza wśród młodzieży. Wyławiała i pielęgnowała talenty młodych ludzi, kształtowała ich osobowości, uczyła poetyckiego, a jednocześnie pełnego wiary, nadziei i miłości spojrzenia na świat.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele parafialnym pw. św. Agnieszki w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna we wtorek 8 maja 2018 r. o godzinie 13.00.