Pożegnania 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
żegna

śp. prof. zw. dr hab.  Halinę Wiśniewską (20.10.1931-30.05.2018)

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 czerwca (środa) 2018 r. o godz. 14.00
w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie (Droga Męczenników Majdanka 71).

Prof. Halina Wiśniewska urodziła się 20 października 1931 roku w Zawierciu. Tytuł magistra filologii polskiej uzyskała na Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP w Krakowie (1965 rok), a po upływie kolejnych ośmiu lat zdobyła stopień doktora nauk humanistycznych (28 lutego 1973 roku). 1 października 1978 roku otrzymała stanowisko docenta, zostając kierownikiem Zakładu Metodyki Literatury i Języka Polskiego UMCS. Funkcję tę pełniła do czasu przejścia na emeryturę w 2001 roku. W 1989 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1993 r. – profesora zwyczajnego. Dwukrotnie, w latach 1978-1981 oraz 1987-1990, sprawowała obowiązki prodziekana Wydziału Humanistycznego.
W osobie Pani Profesor Haliny Wiśniewskiej żegnamy naukowca, wybitnego specjalistę w zakresie historii i dydaktyki języka polskiego, autorkę wielu ważkich publikacji (w tym licznych dzieł odnoszących się do postaci, języka i kultury Ziemi Lubelskiej), a nade wszystko Sympatyka Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.