Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. 
WIESŁAWY  DOMASZEWICZ
z domu Nazarewicz

(20 II 1942 – 3 VI 2018)

emerytowanego i zasłużonego pracownika administracji
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 czerwca (czwartek) 2018 r. o godz. 13.00
w kaplicy cmentarnej przy ulicy Unickiej.