1.     Baden-Powell R. Podręcznik skauta : książka dla młodych harcerzy, Kraków 2017

2.     Barć S. (red.) Rzecz piękna, mądra, dobra… T.3, Wrocław 2018

3.     Batalion Harcerski Wojsk Polskich : zarys historyczny 1918-1938, Kraków 2018

4.     Betley K. Skauci w polu : podręcznik dla harcerzy, Kraków 2018

5.     Białkowski B. Na słowie harcerza można polegać : (gawęda), Kraków 2017

6.     Bożek E. Energetyka solarna w badaniach naukowych, Poznań 2018

7.     Dzieje króla Karola i rycerza Elegasta : niderlandzki epos rycerski z XIII wieku, Lublin 2017

8.     Encyclopedia of the ghetto : the unfinished project of the Łódź Ghetto archivists, Łódź 2017

9.     Felchner A. Koncepcje organizacyjne higieny szkolnej w II Rzeczypospolitej w świetle publikacji z czasopism (wybór tekstów), Piotrków Trybunalski 2017

10.Frontinus. O akweduktach miasta Rzymu ; Traktaty miernicze, Łodź 2017

11.Gmiterek H.(opr.) Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. T.1- 5, Lublin 2017

12.Grodziski S. Sejm Krajowy galicyjski 1861-1914. T.1-2, Kraków 2018

13.Harasim A. Działalność Zakładu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Roślinnej oraz bibliografia prac z lat 1952-1998, Puławy 2017

14.Jakóbowski J. Kolejowy jedwabny szlak : połączenie kolejowe UE-Chiny : uwarunkowania, aktorzy, interesy, Warszawa 2018

15.Jaremczuk E.J.(red.) Tożsamość kulturowa a migracje – szkice politologiczne w zakresie bezpieczeństwa kulturowego, Poznań 2018

16.Jasiński Z. Griffith-Sydney : listy : Zbigniew Jasiński – Roman Gronowski 1954-1959, Toruń 2017

17.Kaczmarek H. Przedświt polskiej egiptologii : szkice biograficzne, Szczecin 2018

18.Kałuski M. Sprawy kresowe : poza cenzurą. T.1 Toruń 2017

19.Kałuski M. Sprawy kresowe : poza cenzurą. T.2 Toruń 2018

20.Kamiński A. Niech nas uczy historia, Kraków 2017

21.Kawalec R. Instytucja gniazd harcerskich i osada harcerska, Kraków 2018

22.Kisiel J. Władysław Sebyła : lektury, Katowice 2017

23.Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku, Kielce 2017

24.Kupisz D. Kochanowscy w XV-XVIII wieku, Warszawa 2018

25.Leociak J. Biografie ulic : o żydowskich ulicach Warszawy od narodzin po Zagładę, Warszawa 2017

26.Madoń T. Źródła historii wsi i parafii Wysoka, Ząbki 2018

27.Maryniarczyk A. Dlaczego stworzenie „ex nihilo” : teoria metafizycznego kreacjonizmu, Lublin 2018

28.Mazur J. Ich czas nigdy nie minie, Warszawa 2017

29.Meyer M. Niemieckie odznaczenia bojowe z okresu III Rzeszy. T.2, Oświęcim 2018

30.Moczulski L. Nuty od Franciszka, Sopot 2018

31.Na dalszą drogę : uwagi i myśli o Ruchu Starszego Harcerstwa, Kraków 2018

32.Ogonowska H. Gorzkie okruchy wierszem pozbierane, Krzeszowice 2018

33.Oleszczyk K. Historia częstochowskich zabaw literackich i rozrywek umysłowych, Konstancin 2018

34.Paszko M. Wielkopolskie ofiary niemieckiego ludobójstwa, Toruń 2018

35.Platonov A. Wykop, Konin 2017

36.Przeniosło M. Pomoc dzieciom w działalności Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1915-1921, Kielce 2017

37.Putin po raz czwarty : stan i perspektywy Rosji (2018-2024), Warszawa 2018

38.Reuven R. (opr.) Żeglarze z dżungli : jedyna w świecie antologia literatury malajskiej (XIV – XX wiek), Kraków 2017

39.Rolnik D. Województwo mińskie i Jeleńscy w życiu publicznym Rzeczypospolitej w latach 1764-1795 w świetle ich korespondencji, Katowice 2018

40.Starsze Harcerstwo : jednodniówka, Kraków 2018

41.Stolarczyk M. Nervus belli : bezpieczeństwo wojskowo-skarbowe Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, Piotrków Trybunalski 2017

42.Surdej M. Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944-1947, Rzeszów 2018

43.Szplit A. Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego : diagnozowanie i pokonywanie, Kielce 2017

44.Tomicki G. Być jak John Irving, Łódź 2017

45.Walencik S. Jedna kreska świata, Radzyń Podlaski 2018

46.Wiśniewska-Rutkowska L. Myśli i czyny : Henryk Kamieński – filozof i polityk, Toruń 2017

47.Zawadzka B. Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Kielce 2017

48.Zawojski P. Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci : reminiscencje teoretyczne i krytyczne, Katowice 2017

49.Zdanek M. Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku, Kraków 2017

50.Zińczuk A. JA DE, Sopot 2018