Spoty reklamowe Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie powstały w ramach stażu studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w WBP, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” nr POWR.03.05.00-00-Z012/17-00

„Dziecięce horyzonty”

„Labirynt”

„Wolne wieczory”