Godz. 9.00, godz. 11.00, godz. 13.00, godz. 17.00

Wstęp wolny. Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt

 – informatorium@wbp.lublin.pl, 81-528-74-17, 81-528-74-37

„Historia zamknięta w gmachu, czyli dzieje siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie swoje dzieje wywodzi od Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, powstałej w 1907 roku. Zalążkiem Biblioteki był zbiór książek i archiwaliów, należący do lubelskiego nauczyciela, językoznawcy, etnografa, historyka, bibliofila Hieronima Łopacińskiego.

Biblioteka  – realizująca obecnie zadania biblioteki wojewódzkiej, regionalnej,  naukowej i publicznej – udostępnia  swoje cenne zbiory w czytelniach oraz w wypożyczalni. Dysponuje ponad  półmilionowym księgozbiorem, na który składają się przede wszystkim dokumenty z zakresu szeroko pojętej humanistyki oraz regionalia: książki, czasopisma, zbiory specjalne (inkunabuły, stare druki, rękopisy, zbiory graficzne, ekslibrisy, fotografie, pocztówki, zbiory kartograficzne, dokumenty życia społecznego, mikrofilmy). W Bibliotece organizowane są spotkania autorskie, promocje książek, wystawy i koncerty.

Zapraszamy do Biblioteki na nieszablonową wycieczkę po jej siedzibie, na  barwną  opowieść o ponad stuletnich dziejach lubelskiej Książnicy. Leitmotivem gawędy będą dzieje gmachu Biblioteki, milczącego, a jednocześnie ważkiego i znaczącego świadka historii Polski XX i XXI wieku, będącego jednocześnie ważnym miejscem na mapie Lublina. Rozbudowa gmachu w XXI wieku, jak również – niedawno zakończona – restauracja jego historycznych części, była możliwa dzięki Funduszom Europejskim.