1. Baluch J. Powiedz coś po czesku! : igraszki językowo-literackie, Kraków 2018
 2. Crane W. O zdobnictwie książek dawnych i nowych, Kraków 2018
 3. Fischer A. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Warszawa 2018
 4. Folga-Januszewska D. Extended museum in its milieu, Kraków 2018
 5. Franczak M.M. Bohaterki z podwórka, [Baranów]2018
 6. Gałat E. Język polski? Chcę i mogę! : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego : poziom A1., Kraków 2018
 7. Garlej B. O (podstawowym) znaczeniu ingardenowskiej kategorii konkretyzacji estetycznej, Kraków 2018
 8. Górniak B. Indywidualność i globalizacja, Wrocław 2018
 9. Jędras H. Muzeum bezpieczne, Kraków 2018
 10. Kędzierska-Zaporowska M. Baśka Murmańska, Kraków 2018
 11. Krupa P. „Na Zachód” i „Z dala od Moskwy” : publicystyka Mykoły Chwylowego : lat 1925-1926 : historia – idee – konteksty, Kraków 2018
 12. Krupińska G. Sztuka staje się życiem, a życie sztuką… : poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku, Kraków 2018
 13. Makarska R. Historie i narracje : od historii lokalnej do opowieści postantropocentrycznej, Kraków 2019
 14. Markuszewicz R. Cudowne ocalenie : wspomnienie o przetrwaniu Zagłady, Kraków 2018
 15. Matyjaszek K. Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce, Kraków 2019
 16. Moorhouse R. Trzecia Rzesza w 100 przedmiotach : materialna historia nazistowskich Niemiec, Kraków 2018
 17. Morawiecki J. Krajobraz po odwilży : poradziecka tożsamość religijna mieszkańców współczesnych miast syberyjskich, Kraków 2018
 18. Nuno S. A wszystko to fado!, Warszawa 2018
 19. Olkusz K. Narracje zombiecentryczne : literatura, teoria, antropologia, Kraków 2019
 20. Orzechowski K. Zapiski z niełatwych czasów 2017-2018, Kraków 2018
 21. Pasińska I. Polski Teatr Tańca, 1973-2018, Poznań 2018
 22. Pawłowska M. Dawne literatury romańskie : w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, Kraków 2018
 23. Perniola M. Estetyka współczesna : panorama ogólna, Kraków 2018
 24. Piecuch Cz.(red.) Karl Jaspers : logos i alogon, Kraków 2019
 25. Purchla J. Miasto i polityka : przypadki Krakowa, Kraków 2018
 26. Reimann-Czajkowska A. Muzyczne transpozycje : S. I. Witkiewicz – W. Hulewicz – S. Barańczak – Z. Rybczyński – L. Majewski, Kraków 2018
 27. Świeściak A.(red.) Kontrinterpretacje, Kraków 2018
 28. Trzeciak K. Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty, Kraków 2018
 29. Woldan A. Studia galicyjskie, Kraków 2019
 30. Żurek A. Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych : na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech, Kraków 2018