25 kwietnia 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja książki Krystyny Gucewicz Notes Krystyny Gucewicz czyli Fołtyn w śmietanie. Żarty, fakty, anegdoty.  Współorganizatorem spotkania było Wydawnictwo ARKADY.  Spotkanie przygotowano z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Fot. D. Mościbrodzka