1. Bohaterowie Niepodległej, Lublin 2018
 2. Bondyra W. (red.) Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018
 3. Borodziej W.11 1918 : niepodległość i pamięć w Europie Środkowej, Kraków 2018
 4. Czekalski T. Arsenał Królewski, Kraków 2018
 5. Czerep S. Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej : działania na kierunku mazursko-augustowskim od 7 do 21 lutego 1915 roku, Oświęcim 2018
 6. Dąbrowski S. Pierwsze lata benedyktynów w Polsce odrodzonej : Kronika-pamiętnik 21 V 1919-23 IX 1929, Wrocław 2018
 7. Dobieszewski J. Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej, Kraków 2018
 8. Drożdż A. Re/konstrukcje codzienności : przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego, Gdańsk 2018
 9. Głuszek I.(red.) Barbarzyńcy w oczach starożytnych Greków i Rzymian, Toruń 2018
 10. Gruša J. Czechy : instrukcja obsługi, Kraków 2018
 11. Habielski R. Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975, Wrocław 2018
 12. Hofman I. Publicystyka Leopolda Ungera : w kierunku dziennikarstwa poważnego, Toruń 2019
 13. Ingarden R. Korespondencja Romana Witolda Ingardena: z dziejów „Studia Philosophica, Kęty 2018
 14. Korzeniowska-Bihun A.(przekł.) Współczesna dramaturgia ukraińska od A do Ja, Warszawa 2018
 15. Kwapisz-Osadnik K. Jest, był, będzie czy byłby? : zagadki czasów i trybów w języku francuskim, Katowice 2018
 16. Łukaszewski J. Z odległej pamięci, po dzień dzisiejszy, Toruń 2018
 17. Łukaszyk E. Humanistyka, która nadchodzi : w poszukiwaniu kondycji transkulturowej, Warszawa 2018
 18. Magdziak M. Od chłopskiej chałupy do domu współczesnego rolnika, Łódź 2019
 19. Paprocka N. Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918-2014, Kraków 2018
 20. Plecka D.(red.) Demokracja w Polsce po 2015 roku, Toruń 2018
 21. Pogonowska E. Klucze do Rosji : tematy i strategie współczesnych narracji podróżniczych, Lublin 2018
 22. Słyk J. Modele architektoniczne, Warszawa 2018
 23. Sołkiewicz H. (red.)Ewolucyjny rozwój sił okrętowych Marynarki Wojennej w latach 2010-2030 : (suplement)Gdynia 2018
 24. Surmacz R. Tobie Polsko : projekty kulturowe, Lublin 2018
 25. Tsanin M. Przez ruiny i zgliszcza : podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce, Warszawa 2018
 26. Winiarska J. Multimodalność komunikacji, Kraków 2018
 27. Zalewski A. Zabierajcie się ze wszystkim – pojedziecie!, Wrocław 2018
 28. Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej : w świetle wartości ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia : stan w roku 1988, Warszawa 2018
 29. Zdybel J.(red.) Uomo universale : rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka, Lublin 2018
 30. Ziębińska-Witek A. Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018