Wybory 4 czerwca 1989 roku

Wystawa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wybory czerwcowe[, wybory kontraktowe, wybory do Sejmu kontraktowego) –  wybory parlamentarne w Polsce przeprowadzone 4 i 18 czerwca 1989 w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL.

Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej.

24 maja 2013 roku Sejm RP VII kadencji ustanowił dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

Wystawę przygotował Krzysztof Chachaj (Dział Informacji i Promocji).

Fot. Dorota Mościbrodzka