1. Bartoszewska Maria, Dzielnica Konstantynów – nasz dom, Lublin 2015
 2. Chełmianie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, opracowanie Janusz Paweł Krzywicki, Zbigniew Sławomir Lubaszewski, Chełm 2018
 3. Chełmski listopad 1918 roku : wybór materiałów, wybrał, przygotował i poprzedził wstępem Zbigniew Lubaszewski, Chełm 2018
 4. Chmielewski Szymon, Chmielewski Tadeusz J., Kułak Agnieszka, Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego, Lublin 2018
 5. Chwałczyk Tadeusz Karol, Leksykon lotników Lubelszczyzny, Lublin 2018
 6. Doroba Grzegorz, Motocykle WSK : produkowane seryjnie 1954-1985, Lublin 2019
 7. Dzieci Wolnej, Niepodległej, Świętej : pamięci żołnierzy wyklętych z ziemi ryckiej w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę : praca zbiorowa, Ryki [2018]
 8. Garbacz Krzysztof, Włodzimierza Rulikowskiego albumy pamięci, Zielona Góra 2018
 9. Gąsianowski Adam, Horbaczewski Robert, Czar starej fotografii z albumów rodzin Zamojszczyzny. 2, Zamość 2018
 10. Górski Wojciech, Poczet wybitnych lublinian i osób zasłużonych dla Lublina, Lublin 2018
 11. Gruszkowski Krzysztof, Upamiętnienia ze Sławatycz, Lublin 2018
 12. Hince Cezary, Piłkarski AZS w obiektywie : historia AZS AWF Biała Podlaska w latach 1974-1996, Siedlce ; Biała Podlaska 2019
 13. Informator : Potok Wielki, Modliborzyce, Bartorz, Godziszów, Chrzanów, Dzwola, Janów Lubelski, opracowanie i wykonanie X-light Przemysław Kołtyś, Janów Lubelski 2012
 14. Instytut Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie : Księga Jubileuszowa, redakcja Marian Nowak, Lublin 2018
 15. Jan Turowski (1917-2006) : myśl socjologiczna, redakcja Marek Wódka, Stanisław Fel, Lublin 2018
 16. Kapliczki miniatury świątyń : kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Sułów, opracowanie Marta Radzik ; zdjęcia Arkadiusz Socha, Sułów 2018
 17. Kapłańska droga księdza prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego : praca zbiorowa, pod kierunkiem Elżbiety Król, Zamość 2018
 18. Kojder Marcin, Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810), Lublin 2019
 19. Piotr Kurowski (1929-1990) : kapłan zawierzenia i czynu, redaktor Eugeniusz Wilkowski, Chełm 2019
 20. Kubiszyn Marta, Niepamięć – postpamięć – współpamięć : zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci, Lublin 2019
 21. KUL uniwersytetem niepodległej Polski : konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., redakcja Magdalena Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018
 22. Kwiatkowska Teresa, Gorajec i okolice : historia odkrywana na nowo, Gorajec 2018
 23. Łaszkiewicz Waldemar, Gdy nastał listopad… : 100 lat Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Lublinie 1918-2018, Lublin 2018
 24. Maj Czesław, Utkane z pamięci : motyckie wspomnienia i opowieści, Lublin 2002
 25. Marczewski Jarosław R., Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie : dzieje, zasób, inwentarz, Lublin 2015
 26. Marii… : o jakości życia, redakcja Stanisława Steuden, Małgorzata Łysiak, Lublin 2018
 27. Marszałek Marian, Balcerek Kamil, Chrzanów, [Chrzanów między 2014-2018]
 28. Marzec ’68 w Lublinie, pod redakcją Zbigniewa Włodzimierza Fronczka, Stanisława Kierońskiego, Stanisława Rogali, Lublin 2018
 29. Mocni wiarą i miłością Maryi : wydanie jubileuszowe, teksty i redakcja: Roman Wiszniewski i [in.], Bydgoszcz 2018
 30. Momot Lucjan, Obrońcy rodzinnych strzech : wojenne losy mieszkańców Gminy Łabunie, Świdnica 2018
 31. Nazarewicz Barbara, Smaki Ziemi Janowskiej, Janów Lubelski [2012]
 32. Nie (zapomniane) ludowe śpiewanie! : pieśni Janiny Kowalczuk z Grabowicy ; wybór, transkrypcja, opracowanie Marian Chyżyński, Lublin 2018
 33. Nowak Bogdan, Gąsianowski Adam, Skarb znaleziony na strychu, Skierbieszów 2018
 34. Nowy dom : subiektywny przewodnik po dzielnicy Węglin, koncepcja, projekt graficzny, skład Ludomir Franczak ; tłumaczenie – Karolina Bogdanowicz, Lublin [2014]
 35. Okrasa Marzena, Szkoła, opieka, wychowanie na łamach prasy guberni lubelskiej w latach 1864-1914, Lublin 2019
 36. Olejnik Marek, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.), Lublin 2019
 37. Pacholik Zbigniew, Kwaśniak Małgorzata, Kajakiem po rzece Wieprz : przewodnik kajakowy, Kraków 2018
 38. Pamięci przodków… : album historyczny wydany z okazji odzyskania praw miejskich przez Modliborzyce, opracowanie Urszula Bzdyra ; współpraca Katarzyna Pyć, Zenobia Wanda Trójczak, Modliborzyce 2014
 39. Polańska Marta, Jakimińska Grażyna, Piwowarska Magdalena, Lublin : historia miasta, Marta Polańska, Grażyna Jakimińska, Magdalena Piwowarska, Lublin 2018
 40. Potocki Wojciech, Stanisław Białata z Kotlin : bohaterstwo żołnierzy 1 Pułku Piechoty Legionów, Łomianki 2018
 41. Prażmo Weronika, „Nasz pułkownik” : Emil Drogosław Czapliński, Lublin 2018
 42. „Przysmaki pogranicza”, opracowanie: Wydział Rozwoju i Promocji Starostwo Powiatowe ; zdjęcia Piotr Grzeszyk, [Bydgoszcz] 2014
 43. Sawicki Stefan, Andrzej Paluchowski (1933-2017), Kielce 2018
 44. 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II , redakcja: Ks. Krzysztof Burczak i [in.], Lublin 2018
 45. Szczepaniak Jacek, Kozłówka : Pałac – Muzeum : przewodnik, Kozłówka 1991
 46. Szudejko Romuald, Monografia gminy Łomazy, Łomazy ; Biała Podlaska 2018
 47. Szumił Halina Irena, W służbie nauki : ksiądz Józef Pastuszka (1897-1989), Sandomierz 2018
 48. Tymochowicz Mariola, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin 2019
 49. W 100-lecie Niepodległości literaci lubelscy, zespół redakcyjny Urszula Gierszon, Stanisław Andrzej Łukowski, Waldemar Michalski, Jerzy Bolesław Sprawka, Lublin 2018
 50. W krainie Bolka : legendy i opowiastki z Rudziemia, opieka edytorska Waldemar Taurogiński ; ilustracje Anna Kruk, Chełm ; Ruda-Huta 2018
 51. Walewander Edward, Lublin w migawce : między powstaniem styczniowym a wybuchem I wojny światowej, Lublin 2017
 52. Wojtan Andrzej, Zapach pola : Dzieje wsi Kowalin : monografia Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Kowalanki”, Kraśnik 2019
 53. Wójcikowski Grzegorz, Polskie hejnały na lubelskim rynku, Lublin [2018]
 54. Zanurzeni w historii, redaktor Eugeniusz Wilkowski, Hrubieszów 2019