29 lipca 2019 r. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego odwiedzili uczestnicy Letniego Kursu Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców zorganizowanego przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Opiekunem grupy była Dyrektor Centrum – dr hab. Anna Dunin-Dudkowska. Studenci przybyli do Lublina m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Czech, Rosji, Ukrainy.

Fot. D. Mościbrodzka