31 stycznia 2020 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się wernisaż wystawy Magdaleny Wójcik  „Sekrety – Sfumato” oraz prezentacja książki poetyckiej Sfumato (wydanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej).

Fot. D. Mościbrodzka