12 lutego 2020 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się promocja książki Krzysztofa Załuskiego „HALO Tu Marek Skowronek”.

Materiał Panoramy Lubelskiej (https://lublin.tvp.pl/46625753/12-lutego-2020-g-2130 16:30 )

Fot. D. Mościbrodzka