20 lutego 2020 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyła się inauguracja cyklu spotkań Z HIERONIMEM PO LUBELSZCZYŹNIE.

Celem spotkań jest prezentacja gmin i miejscowości Lubelszczyzny – ich historii i kultury, a zwłaszcza społeczności lokalnych, których owocna, barwna i różnorodna działalność stanowi o niepowtarzalności naszego regionu.

Jako pierwsza zaprezentowała się Gmina Kąkolewnica.

Fot. D. Mościbrodzka