Czas na bliższe poznanie. Do Domowego Narodowego Czytania zachęcają pracownicy Działu Informacji i Promocji WBP:

Agata – na co dzień sumiennie odpowiada na Państwa pytania kierowane do Informatorium osobiście, telefonicznie lub mailowo, rozwiązuje kwerendy, pomaga Czytelnikom w wyszukiwaniach książek na interesujące ich tematy, zaprasza na lekcje biblioteczne, skrupulatnie prowadzi kartotekę tekstową na temat Biblioteki (1907- ), przygotowuje wystawy ze zbiorów Biblioteki – obecnie pracuje nad scenariuszem wystawy o św. Janie Pawle II; jest naszą działową specjalistką w zakresie „pięknych robót ręcznych” – jako florystka układa niebanalne bukiety, wykleja ozdobne koperty, prowadzi warsztaty z rękodzieła artystycznego;
będzie polecała książki poradnikowe;

Agnieszka – na co dzień obsługuje Informatorium, odpowiada – rzeczowo i profesjonalnie – na rozliczne zapytania kierowane przez Czytelników, którzy pytają o książkę/książki, o zestaw literatury na dany temat, o daty, ludzi, nazwy, fakty, wydarzenia…, oprowadza wycieczki po Bibliotece; z uwagi na swój wybitny talent organizacyjny jest naszą specjalistką ds. logistyki pracy zmianowej Działu;
będzie polecała książki historyczne oraz te, które zaleca do czytania swoim dzieciom;

Dariusz – na co dzień kopiuje dla Państwa fragmenty książek, artykuły z gazet, drukuje dla Czytelników teksty z ich dysków zewnętrznych, binduje dokumenty, wysyła faksy (wbrew pozorom to usługa ciesząca się ogromnym zainteresowaniem!); ponieważ interesuje się medycyną naturalną oraz zdrowym odżywianiem nieustannie śledzi nowości wydawnicze z tego zakresu i wspomaga w Informatorium Czytelników szukających w katalogu oraz prasie publikacji z tych dziedzin;
będzie polecał książki z zakresu ziołolecznictwa, dietetyki oraz kulinariów;

Dorota – na co dzień organizuje przedsięwzięcia kulturalne w WBP, zamieszcza informacje na stronie internetowej Biblioteki, uprawia – z sukcesami – fotografikę (zawodowo i prywatnie), fotorelacje z wydarzeń bibliotecznych regularnie zamieszcza na www.wbp.lublin.pl, współpracuje z mediami, prowadzi Klub Literacki „ Hieronima” dla seniorów; poliglotka, aktywna uczestniczka życia kulturalnego Lublina;
będzie polecała książki z literatury pięknej, biografie, reportażowe;

Ewa – na co dzień koordynuje pracę Działu Informacji i Promocji, rozwiązuje kwerendy składane przez Czytelników, organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne w WBP, współprowadzi stronę internetową Biblioteki, współorganizuje zajęcia dla seniorów w Klubie Literackim „U Hieronima”, współpracuje z mediami – głównie z TVP Lublin i Radiem Lublin, a także artystami, twórcami, regionalistami, członkami stowarzyszeń twórczych, kulturalnych i artystycznych z Lubelszczyzny; z przyjemnością czyta, pisze i opowiada o książkach i pisarzach – dawnych i współczesnych;
będzie polecała książki z literatury pięknej, biografie, literaturę faktu;

Kasia – na co dzień pracuje w Czytelni Internetowej, jednej z agend Działu Udostępniania, sprawując pieczę nad Czytelnikami „buszującymi” w Internecie na bibliotecznych komputerach; pasjonatka dobrej, różnorodnej literatury (choć przyzwoitym serialem też nie pogardzi :)), amatorskiej fotografii oraz… koni (posiada uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Jeździectwo).
będzie polecała książki naukowe, o teatrze (i sztuki teatralne) i kulturze.

Krzysztof – na co dzień odpowiada – starannie i precyzyjnie – na Państwa pytania kierowane do Informatorium osobiście, telefonicznie lub mailowo, rozwiązuje kwerendy, z niebywałą cierpliwością pomaga Czytelnikom w wyszukiwaniach książek na interesujące ich tematy, prowadzi lekcje biblioteczne i oprowadza wycieczki po bibliotece; jest bibliotecznym specjalistą ds. korespondencji analogowej; interesuje się filozofią, stąd jego – podziwiany przez kolegów z pracy i doceniany przez Czytelników – stoicki spokój, tak pożądany w rozdzwonionym i zasypanym zadaniami „na już” Dziale;
będzie polecał książki biograficzne, filozoficzne oraz literaturę faktu;

Marek – na co dzień zajmuje się obsługą akustyczną wszelkich wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę, współorganizuje – w zakresie logistyki – wydarzenia organizowane przez Bibliotekę; interesuje się muzyką współczesną, uczynny, sympatyczny i – co ważne – zawsze w dobrym humorze;
będzie polecał książki o muzyce i muzykach – dawnych i współczesnych;

Marta – na co dzień odpowiada – kompetentnie i obowiązkowo – na pytania Czytelników kierowane do Informatorium osobiście, telefonicznie lub mailowo, skupia się na rozwiązywaniu najtrudniejszych i najbardziej pracochłonnych kwerend, przygotowuje – wysoko oceniane przez zwiedzających – wystawy ze zbiorów Biblioteki – obecnie pracuje nad scenariuszem wystawy o św. Janie Pawle II; z uwagi na swoje wykształcenie oraz zainteresowania zawodowe i zamiłowanie prywatne z niezwykłą znajomością rzeczy udziela Czytelnikom informacji katalogowej, bibliograficznej oraz tekstowej i ikonograficznej z zakresu sztuk pięknych;
będzie polecała książki o sztuce i kulturze.

Czytajcie z nami na zdrowie!