Wydarzenia kulturalne i edukacyjne, które były organizowane w Bibliotece, są uwieczniane okiem aparatu fotograficznego lub kamery. Pragniemy – w formie cyklicznych spotkań na stronie internetowej Biblioteki – przypomnieć ważne przedsięwzięcia biblioteczne, które, mamy nadzieję, że i dla Państwa, będą interesującym powrotem do nieodległej przecież przeszłości. Na wielu wydarzeniach gościli Państwu u nas, wiele – być może – obejrzą Państwo po raz pierwszy. Zapraszamy do Biblioteki pod hasłem: Przeżyjmy to jeszcze raz!

Rozpoczynamy od wystaw. Wystawy zawsze były wizytówką Biblioteki, zarówno te przygotowywane ze zbiorów bibliotecznych, jak i wystawy plastyczne, fotograficzne, prezentujące dorobek twórczy artystów lubelskich, polskich i zagranicznych. Wiele z nich miało charakter ponadlokalny, ogólnopolski, międzynarodowy. Od tych ekspozycji rozpoczniemy nasze wspomnienia.

Rok 2016:

19 grudnia 2016 roku w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie otworzyliśmy wystawę BURSZTYN BAŁTYCKI – SKARB POLSKI. GDAŃSK I LUBLIN NA SZLAKU BURSZTYNOWYM. Współorganizatorem wystawy było Miasto Gdańsk, zaś partnerami: Konsorcjum „Bursztyn bałtycki. Gdańsk – Lublin” , Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych i Muzeum Inkluzji w Bursztynie Katedra Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. Wystawa miała spopularyzować wie­dzę o bursztynie bałtyckim oraz starożytnych i współ­czesnych szlakach burszty­nowych. Zaprezentowano doro­bek Gdańska jako Świato­wej Stolicy Bursztynu i po­tencjał Lublina jako nowe­go ośrodka na bursztynowej mapie Polski.

Zwiedzający mogli zobaczyć – zaprezentowane na planszach – niektóre spośród 2000 eksponatów Muzeum Bursztynu – Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz zapoznać się z historią bursztynu bałtyckiego. Z kolei w nowoczesnych multimedialnych witrynach z transparentnym ekranami pomieszczono współczesną biżuterię z bursztynem autorstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prace znanych polskich projektantów, prace artystów ze Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, wykonane w ramach I warsztatów bursztynniczych Gdańsk-Lublin 2015 w Parczewie. Zwiedzający mogli obejrzeć także kilkadziesiąt okazów inkluzji ze zbiorów Muzeum Inkluzji w Bursztynie Katedry Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. Zaprosiliśmy także na wirtualną wycieczkę po Muzeum Bursztynu w Gdańsku, zaś dzieci na chwilę zabawy przy stole multimedialnym z puz­zlami i grami memo, promu­jącymi nie tylko Gdańsk, ale i całe Pomorze.

Wernisaż i finisaż wystawy uwieczniliśmy na zdjęciach, zatem: Przeżyjmy to jeszcze raz!