Nie tylko o Lemie, czyli kosmiczny „Poranek u Hieronima”

Serdecznie zapraszamy na „Poranek u Hieronima” – 21 kwietnia 2021, godz. 10.00
wbp.lublin.pl i Facebook WBP (otwarty dla wszystkich)

W programie:

  • Gość „Poranka”: Poznając Kosmos, poznajemy Ziemię. Gościem Studia WBP jest prof. dr hab. Piotr Wolański

Prof. dr hab. Piotr Wojciech Wolański – profesor nauk technicznych o specjalności napędy lotnicze i kosmiczne, silniki spalinowe, spalanie, technika cieplna, wybuchy. Profesor zwyczajny w Instytucie Lotnictwa w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ. Emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej. Koordynator prac nad pierwszym polskim polskim satelitą polskim satelitą Ziemi PW–Sat oraz PW-Sat2.

W działalności naukowo–badawczej zajmuje się badaniami nad silnikami spalinowymi, w tym detonacyjnymi, wybuchowymi, do napędów kosmicznych i astrofizyki. Twórca szkoły wybuchowości płynów oraz odkrywca tzw. zapłonu dyfuzyjnego. Twórca jednej z hipotez powstawania kontynentów, jako wynik jego badań nad zderzeniami dużych asteroid z Ziemią.

Od 1995 członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, od 2003 przewodniczący tego komitetu przez cztery kolejne kadencje. Od 2019 Przewodniczący Honorowy KBKiS PAN. W latach 1983–2015 członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Od 2007 członek Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – Wydział VI Nauk Technicznych. Od 2016 członek Komitetu Wykonawczego Akademii Inżynierskiej w Polsce. W latach 1990–1994 Prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, od 1994 Honorowy Prezes PTA. Sekretarz regionalny i członek zwyczajny Międzynarodowej Akademii Astronautycznej (IAA). Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kadencji 2014–2018. Członek Rady Polskiej Agencji Kosmicznej w kadencji 2015–2020.

  • Cykl: Pasje bibliotekarzy: Inżynieria kosmiczna i satelitarna – zbytek czy konieczność? Gościem Studia WBP jest  Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

„Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic”. [Stanisław Lem “Solaris”]
Dyrektor WBP Tadeusz Sławecki opowie o swoich zainteresowaniach inżynierią kosmiczną i satelitarną w odniesieniu do osiągnięć i rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

Przypomnienie projektu „Kosmos w zasięgu ręki, czyli Dzień Technik Satelitarnych w Bibliotece” realizowanego w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (wrzesień 2016)

  • Gość „Poranka”: Lem, który inspiruje. Gościem Studia WBP jest dr Krzysztof Księski

Dr Krzysztof Księski – absolwent kierunku prawo i kulturoznawstwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk prawnych, Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu, wykładowca akademicki na uczelniach w Lublinie, Warszawie, Radomiu i Sandomierzu, radca prawny, animator i menedżer kultury, organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Od wielu lat związany z akademią oraz trzecim sektorem. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą organizacji pozarządowych, prawa w kulturze oraz doktryn polityczno-prawnych. W 2000 roku stał się inicjatorem powołania do życia Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza” oraz pierwszego cyklicznego ogólnopolskiego konwentu (festiwalu) fantastycznego w Lublinie, który przyjął nazwę Falkon i jest corocznym wydarzeniem o randze ogólnopolskiej. Brał również czynny udział w powołaniu pierwszego w Lublinie niepublicznego domu kultury – Domu Kultury Narnia, który powstał w 2014 roku dzięki porozumieniu LSF „Cytadela Syriusza” i Fundacji Teatrikon, od początku 2016 r. działającego pod nazwą Fantastyczne Centrum Kultury, jak również Niepublicznej Biblioteki Fantastycznej im. Stanisława Lema.

 

fot. pixaby.com